Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Syd  > Sverige på langs,
Etape 8
 Opdateret 27-09-05
6 7 8 9 10
Abborrsjön

Sverige på langs

Etape 8: Smålandsstenar - Limmared
Gislavedsleden

71km, 4 dage
Denne etape forløber i Smålands nordvestlige hjørne, i grænselandet til Västergötland. Dette er et forholdsvist højtliggende område, næppe under 150m, og stedvist stigende til op over 300m. Det er også i dette område vi finder et af Sveriges sydligst beliggende alpine skiområder, nemlig Isaberg i umiddelbar nærhed af Hestra, hvis to skilifter kan bringe en op i 308 meters højde. Med udgangspunkt i Smålandsstenar i Nissans brede floddal passerer vandreruten dog gennem mere fredfyldte områder 10-15 km længere mod vest. Det er et karakteristisk smålandsk landskab vi passerer igennem her, med en mosaik af skove og små højmoser, garneret med et stort udvalg af blinkende småsøer. Området bliver gradvist tyndere befolket som vi bevæger os mod nord, og langs store dele af ruten må man antage at vandet i søer og åer er drikkeligt, omend man dog bør holde øje med en eventuel okkerforurening. Vi slutter etapen af i Limmared, en industriby ved hovedvejen mellem Värnamo og Borås.

På hele etapen benyttes almindelig offentlig vej eller sti. Omkring 12km af ruten (etapens 2. dag) forløber ad Gislavedsleden, der er markeret med orange rudere på træstolper. Endvidere er tillige strækningen Musån-Tranemo (5km på etapens 4. dag) markeret, mens resten af ruten er uden markeringer.
Kort: Gröna kartan blad 5D NV Värnamo, 6D SV Gislaved samt 6D NV Gislaved.

Nedstigning mod Tranemo over den dybt snedækkede Bergsås.
Nedstigning mod Tranemo over den dybt snedækkede Bergsås.

Henrejse

Fra Helsingborg med intercity- eller eksprestog til Halmstad, herfra kører regelmæssigt regionaltog til Smålandsstenar, samlet rejsetid knap 2 timer plus skiftetid i Halmstad. Fra København godt 4 timer via Malmö og Helsingborg.
Find køreplan her


Dagsetaper

Dag 1: Smålandsstenar - Söingen, 14km
Dag 2: Söingen - Vika, 22km
Dag 3: Vika - Store Svansjön, 22km
Dag 4: Store Svansjön - Limmared, 13km


Hjemrejse

Fra jernbanestationen i Limmared er der regelmæssig togforbindelse til Alvesta, herfra med intercity- eller eksprestog til Malmö, ofte gennemkørende til København, samlet rejsetid 3-4 timer.
Find køreplan herTurbeskrivelse

Dag 1    Smålandsstenar - Söingen, 14km
   Denne etape tager sin begyndelse i Smålandsstenar i Nissans brede floddal. Vi forlader stationen mod nordvest vinkelret på jernbanen, krydser et lille torv med konditori, pub og pengeautomat, og ad Torggatan er vi ude af byen i løbet af ti minutter. Vejen følges frem til St. Haghult, 2km, hvor vi drejer mod højre op ad en markvej som fører ind i skoven og op over et par bakker til en radiomast ved Ll. Haghult. Kort efter nås en bivej hvor vi drejer til venstre og følger den gennem Borlandsbo. Kort efter drejer vi til højre og følger småvejene gennem Rem og Ma til Guaström, 9km. En grov vej fører nu til venstre bag en ladebygning og krydser Österån på en bro. På den anden side fortsættes ad en dejlig snørklet skovvej forbi Svanabo og frem til en landevej. Her til højre og kort efter til venstre op over bakken til Duvö hvor der ved et privathus er mulighed for at tanke vand, 13km. Nu holder vi højden højt over Söingen indtil vi bag det fjerneste hus finder en lille sti som fører ned over en stejl skrænt bag Hälleberget til den planlagte overnatningsplads ved bredden af Söingen, 14km.

Dag 2    Söingen - Vika, 22km
   Fra overnatningspladsen passerer vi forbi huset ved Klinten, og ad skovvejen når vi ud til en landevej som vi følger mod venstre til den deler sig nedenfor Rockenåsen, 4km. Vi vælger den venstre gren, som vi følger til Arnåsholm, 6km. I vejkrydset fortsætter vi ligeud af en bivej som kort efter krydser åen mellem Harasjön og Sävsjön. Her møder vi Gislavedsleden, som vi i første omgang følger mod venstre ad en markvej langs bredden af Sävsjön. Hvor markvejen ender fortsætter Gislavedsleden ad en stikvej, senere en lille sti mod nord. Vi følger den dog kun ca. en halv km, for hvor stien drejer med venstre veksler vi mod nordøst over på en nærliggende skovvej, som vi følger frem til Näs og Madhult, 10km.
   Vi kommer her atter ind på Gislavedsleden, som vi nu skal følge resten af dagen. Vi følger ruten gennem Gäddås og når en landevej som fører os gennem Bosebo og ned til Bollbynäs hvor vi drejer ned til Majsjön. En lille sti tvinger sig vej langs søbredden under åsens stejle hæng, og ude langs søbredden finder man let en god frokostplads, 15km.
   Vi fortsætter langs søen og på den anden side af åsen når vi ud til landevejen igen, 16km. Vi fortsætter yderligere en god km på landevejen og når nu frem til nordspidsen af Majsjön, hvor vi forlader landevejen ad en skovvej mod nord. Dette er et let kuperet område som stort set er ubeboet, og vi veksler mellem skovveje og stier nord om Skrivaregårdssjön indtil vi når frem til Vika, hvor der ved et privathus er mulighed for at tanke vand, 21km.
   Her forlader vi Gislavedsleden, som fortsætter mod sydøst i retning af Gislaved. I stedet finder vi bag det nordligste hus en gammel skovvej som fører mod nord og op på en lille ås med udsigt mod Mörke-Malen, hvor der er flere brugbare overnatningspladser, 22km.

Dag 3    Vika - Store Svansjön, 22km
   På trediedagen er det dags at sige farvel til Småland. Vi fortsætter ad den gamle skovvej øst om Mörke-Malen, over åse og langs med små moser, indtil vi fanger en bivej som over et åbent og forblæst højdedrag fører os frem til Norrgården, 3km. Herfra følger vi bivejen til Alanäs og krydser undervejs lensgrænsen til Västergötland. Fra Alanäs fører en skovvej os nu ud langs med bredden af Store-Malen, og frem til en øst-vestgående landevej, 8km. Vi bruger dog landevejen så lidt som muligt, og vandrer i stedet ad de parallelle skovstier og -veje i vestlig retning umiddelbart nord for landevejen. Undervejs passerer vi denne etapes højeste punkt, en udløber af Slättåsen med godt 265m højde, 10km. Efter således at have vandret nord om Bergasjön og Ämtashult når vi frem til Lyckebo, 16km. Herefter går det nordover ad småvejene, i zigzagkurs mellem søerne Hagasjön, Hästafoten og Agnsjön. Vi fortsætter nord om Gäddasjön og når således frem til Store Svansjön hvor overnatningen finder sted, 22km.

Dag 4    Store Svansjön - Limmared, 13km
   Fra nordenden af Store Svansjön fører en lille sti ned til Musån, og umiddelbart over denne hæver Bergsås sig næsten hundrede meter over vandspejlet. Denne ås går vi i lag med straks næste morgen. Vi krydser åen, og stiger op i to tempi: først til en skovvej, hvor vi støder på en grønt markeret sti som vi skal følge den næste times tid, og straks efter ad denne sti op på selve åsen. Stien løber lige vest om toppen, og har vi først besejret denne er det slut med større opstigninger. Vi nærmer os nu Hagatorpets fritidsanlæg, og stinettet i skovene bliver alt tættere som vi nærmer os Tranemo. Vi følger dog stadig den grønne sti, passerer forbi Store Sundsjön, 3km, og når frem til Rysshagen. Her veksler vi til højre til en gul/hvid markeret sti, der fører mod nord forbi et vandtårn og stiger så stejlt ned til Tranemo, 5km. En sti fører til højre, og herefter vandrer vi mod nord gennem villa- og rækkehusbebyggelsen. Vi når ned til Storgata hvor vi ved supermarkedet drejer til højre og følger gaden ud til hovedvej 156, som vi når ved en radiomast, 7km. Vi følger hovedvejen et kort øjeblik mod nordøst, passerer en transformatorstation, og følger så en bivej ned over Jälmån og frem til Ljungsnäsa sø. Ved badepladsen er det et passende sted at tage en tidlig frokost, 8km. Nu er målet næsten nået. Vi fortsætter ad bivejen over hovedvej 27, passerer Ljungsnäs og følger så langs den nedlagte jernbane resten af vejen til stationen i Limmared, 13km.

Vandret februar 2004 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 7: Skeen-Smålandsstenar
Sverige på langs 9: Limmared-Hindås
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Tågplus - Samtrafiken / SJ
Västtrafiken
Tranemo hjemmeside
Dagsture omkring Tranemo
Friluftsområdet Isaberg
Isaberg webcam
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs