Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Syd  > Sverige på langs,
Etape 6
 Opdateret 26-09-10
4 5 6 7 8
Jällunden

Sverige på langs

Etape 6: Markaryd - Skeen

57km, 4 dage
I modsætning til de fem foregående etaper går denne etape nu endelig den 'rigtige' vej ad den lange vandretur op gennem Sverige fra syd til nord. Med udgangspunkt i Markaryd, den største by i dette sydvestligste hjørne af Småland, vandres op til floden Lagan, som er fællesnævneren for denne etape, idet de småsøer og vandløb vi passerer undervejs alle afvandes til Lagan. Lagan udspringer i den nordlige del af Småland nær Jönköping og munder ud i Kattegat i Laholmsbugten nær Laholm, og er endvidere et populært kanovand om sommeren. Vi følger dog kun selve Lagan få km og resten af ruten vandres mod nord til Bolmen, Sveriges 10. største sø. Denne etape forløber udelukkende gennem den vestlige del af Småland, og man fornemmer allerede her at man er kommet lidt mod nord i Sverige, idet der ikke er så megen bebyggelse, afstandene bliver større og naturen mere uplejet. Etapen slutter ved sydspidsen af Bolmen, hvor denne løber ud i Bolmån.

På langt det meste af etapen benyttes almindelig offentlig vej eller sti, men på etapens 3. dag vil det være en fordel at vælge en variant i terræn udenfor sti, se også 'Andre muligheder' nederst på, siden. Ingen del af ruten er markeret.
Kort: Terrängkartan 1:50.000, blad 514 Markaryd og 523 Bolmen.


Lejrplads på rullestensåsen ovenfor Vitasjö.
Lejrplads på rullestensåsen ovenfor Vitasjö.

Henrejse

Fra Helsingborg til Markaryd kører flere gange dagligt direkte ekspresbus (SkåneExpressen), rejsetid 1 time 45 min. Alternativt kører fra København Øresundstog til Hässleholm, hvorfra der kører regionalbus til Markaryd.
Find køreplan herDagsetaper

Dag 1: Markaryd - Timsfors, 9km
Dag 2: Timsfors - Hinneryd, 22km
Dag 3: Hinneryd - Kafjorden, 22km
Dag 4: Kafjorden - Skeen, 4kmHjemrejse
Fra Skeen (i køreplanen søges på tider for holdeplads Petersburg) kører regelmæssigt bus til Halmstad, og herfra kører tog til Helsingborg, samlet rejsetid omkring 2 timer plus skiftetid i Halmstad. Alternativt og lidt dyrere kan man tage bussen den anden vej, til Alvesta, hvorfra der kører eksprestog i totimersdrift til Malmö, ofte gennemgående til København. Ad denne rute er rejsetiden ca. 2 time til Malmö plus skiftetid i Alvesta.
Find køreplan her
Turbeskrivelse

Dag 1    Markaryd - Timsfors, 9km
   Udgangspunktet for denne etape er byen Markaryd, som ud over at være et trafikalt knudepunkt også er det lokale handelscentrum med alle nødvendige butikker. Fra busstationen ved den nedlagte jernbanestation følges vejen mod syd, samme vej som starten af etape 5, og snart efter krydses det gamle jernbanespor til højre. Vejen ender i en sti, som fører ned til Byasjön og et meget naturskønt område. Vi følger stien rundt om Byasjön og forlader undervejs stien fra 5. etape og følger en anden sti mod nordvest og videre gennem Markaryds nordlige forstadsbebyggelse. Vi krydser over jernbanen og når frem til Andsjön, som vi passerer på venstre hånd, 3km. Ved bivejens ende stejlt til højre op på en lille sti, som vi følger gennem et moseområde forbi søen Gölen. Efter Torsås når vi frem til floden Lagan, som vi følger opstrøms. Længere fremme når vi et sluseværk som regulerer floden, 6km. Det er desværre ikke muligt at krydse floden her, så det er nødvendigt at gå hele vejen rundt om det store fabriksområde, gennem Timsfors, til det på bagsiden af fabrikken er muligt at krydse floden. På den anden side drejer vi til højre, og kort efter nås overnatningspladsen ved Timsfors, 9km. Pladsen er fælles med kanoruten på Lagan, og der er både vindskydd og toilet. Vand kan hentes i Timsfors eller ved sportspladsen en lille km længere fremme ad vejen.

Dag 2    Timsfors - Hinneryd, 22km
   Vi fortsætter ad bivejen op langs floden til den føromtalte sportsplads. Kort efter drejer vi ned ad en lille skovvej som forløber i den stejle skrænt over floden, hvorfra vi har et nydeligt kig ud over floden. Ved Bråthult vender vi tilbage til bivejen, og krydser straks efter denne for at følge en hyggelig skovvej til N. Haghult, 4km. Vi følger kort landevejen mod højre og krydser så til venstre, op langs et stengærde, for at nå den øvre landevej i et T-kryds. Nu fortsætter vi mod Fagerhult, hvor vi drejer til højre ned ad en lille skovsti. Denne fører først gennem et smalt moseområde, men fortsætter herefter stejlt op på en bakketop. På bagsiden af bakken holdes mod venstre, og nu følger en herlig vandring gennem gammel granskov. Stien er her stedvist tilgroet og ikke særlig tydelig, men forløber naturligt gennem skoven i blød bund og svagt ned ad bakke. Alt for tidligt slutter stien ved en større skovvej, som vi følger mod nord til Hultakvarn, 7km. Denne gamle vandmølle er indrettet som lokalt hjemstavnsmuseum som har åbent i weekender i højsommeren. Vi fortsætter op langs Lillån og når snart Kvarndammen, en gammel opstemmet sø som slynger sig smukt i landskabet, 10km. Her er det indbydende med en frokostpause.
   Efter frokostpausen fortsætter vi frem mod Hultasjön, hvor vi følger bivejene forbi Sjöhult og Tannsjö til den nordlige Tannsjö, 14km. Videre i nordlig retning til vi en km senere kan dreje til højre ad en bivej. Umiddelbart efter at have krydset en lille å til venstre op ad en skovvej, som vi følger en halvanden km. Nu igen til venstre, og efter at have krydset tilbage over åen drejer vi til højre ud i et øde skovområde, afvekslende med små moser. Skovvejen bliver gradvist dårligere indtil vi krydser en stikvej mod Gunghult. Kort efter når vi frem til en ødegård hvor vi drejer til venstre ned forbi en lille sø, og krydser en mose frem til landevejen mellem Tannsjö og Hinneryd, 21km. Vi følger nu landevejen mod nord og passerer over landtangen som adskiller de to Hinnerydsøer. Nær søens nordlige ende ligger et badested, som er overnatningspladsen for denne dagsmarch, 22km. Der er toilet her, og vand kan fås på stedet eller ved tankstationen i Hinneryd.

Dag 3    Hinneryd - Kafjorden, 22km
   Om morgenen fortsætter vi op til Hinneryd, en landsby med en lille købmand og på hverdage busforbindelse med Markaryd og Ljungby. Vi forlader byen mod nord ad en bred og snorlige landevej gennem skoven, men forlader ved Björkebo denne kedelige vej og drejer til højre ned ad en parallelt løbende skovvej. Senere krydser vi tilbage over landevejen og når frem til Kvarnadal, 5km. Indtil nu har vi vandret gennem et svagt bølgende skovterræn, men nu ændrer landskabet pludselig karakter. Kvarnadal er en stejlt nedskåret dal som pludselig dukker op af ingenting. Hele dette område er præget af istiden med flere nord-sydgående rullestensåse. Disse er opstået under isens afsmeltning, hvor morænemateriale har aflejret sig i isens smeltevandsfloder, og er blevet liggende som smalle åse efter isens afsmeltning. Den smalle sidedal som giver os adgang til Kvarnadal er sandsynligvis opstået som et smeltevandsafløb under isens tilbagetrækning; det er i hvert fald svært at forestille sig at den smule vand som i dag løber i bunden af dalen har kunnet grave denne ud. Nord for Vitasjö fortsætter de to snoede rullestensåse parallelt mod nord, og man gør sig selv en tjeneste ved at forlade skovvejene og finde sin egen vej på toppen af en af åsene, om ikke andet så for udsigtens skyld. Således når vi frem til Eneborg, ca. 12km alt efter hvilken vej man har valgt, og et passende sted at holde frokost.
   Vi forlader Eneborg ad en bivej mod nord og er nu tilbage i det velkendte bølgende landskab, her dog jævnligt afbrudt af mindre græsningsmarker, og når frem til Mellangården, 15km. Nu vandrer vi en stund mod nordøst ad landevejen gennem Stackarp. Langs landevejen ligger flere gårde, og denne landsby er det sidste sikre sted for at tanke vand for natten. Ved Skattegården drejer vi mod nord for at krydse Torpaån. Broen er ormædt og noget vakkelvorn, men det er den eneste bro over åen for syv km. Efter opstigningen på den anden side følger vi nu bivejene mod Hallarp og når her frem til Riksväg 25, 21km. Såfremt man måtte ønske at afkorte turen til tre dage er der herfra regelmæssig busforbindelse mod både Halmstad og Alvesta. I modsat fald krydses vejen og vi når frem til Kafjorden, den sydligste udløber af Sveriges 10. største sø Bolmen, 22km. Ved søbredden finder man både udmærkede teltpladser og en bålplads.

Dag 4    Kafjorden - Skeen, 4km
   I dag er det kun en kort etape som står for tur, og man kan tillade sig at sove længe og nyde udsigten over søen. For vejen videre frem eksisterer to muligheder: enten at gå tilbage mod landevejen og følge en skovvej mod Oshult, eller bane sig vej langs søbredden til spidsen af den lille odde som øst for lejrpladsen fører ud i søen. Fra oddens spids fører et stispor hen over et gammelt dige som adskiller et lille moseområde fra søen, og vi når frem til Bolmens udløb i Bolmån, den vigtigste biflod til Lagan, 1km. Selv om højdeforskellene ikke er store her er der alligevel et indtryk af vild natur ved at se vandmasserne flyde fra Bolmen over i åen. Nu vandrer vi langs åen, her nærmere en flod, frem til Oshult, hvor vi krydser åen via to broer. På den anden side stiger vi op over en lyngklædt bakke og når frem til Haga. I vejkrydset drejer vi til højre og når kort efter ned til en fin badestrand, 3km. Her kan man nyde livet indtil det er tid for afgang med bussen. Til sidst fortsættes ad stien langs stranden, som fortsætter over en kraftværksdæmning frem til Skeen, 4km. Busstop enten på østsiden af vejkrydset eller ved tankstationen op mod hovedvejen.

Andre muligheder:    Vitasjö
   Ligesom alle lidt afsides liggende steder med fordel kan bruges til ferie i en standlejr findes disse muligheder også i dette område. Med en standlejr ved Vitasjö (7 km ude på dagsetape 3) nord for Hinneryd kan man udforske rullestensåsene og med fordel lave en afstikker mod søen Mäen og landsbyen Ränta, hvor man finder både et vindskydd (ved Mäen over for øen Ljungö), en badeplads med overnatningsmuligheder (1 km vest for landsbyen) og en skrammelplads der forventes en dag at blive et hjemmegroet museum for mekaniske maskiner og maskindele (ved den gamle mølle i Ränta). Disse muligheder kan også udnyttes ved at knække dag 3 over og lægge en mellemliggende overnatning ved badestedet i Ränta, hvilket fordeler dagsetapen i to afsnit på hhv. 15 og 11 km.

Vandret maj 2000 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 5: Markaryd-Hässleholm
Sverige på langs 7: Skeen-Smålandsstenar
Markaryd Vest 1: Markaryd-Koarp
Markaryd Øst 1: Markaryd-Osby
Allemansrätten
Blog 15.10.09: Slappertur til Hinneryd
Eksterne links:

Skånetrafiken
Resplus - Samtrafiken / SJ
Buskøreplaner Kronoberg/Småland
Markaryd hjemmeside
Dagsture omkring Markaryd
Kanoruten på Lagan
Nostalgisidan - det tiltænkte museum ved Ränta kvarn
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs