Navigation:    
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Värmland  > Sverige på langs,
Etape 16
 Opdateret 12-06-09
14 15 16 17 18

Sverige på langs

Etape 16: Charlottenberg - Torsby
Finnskogsleden / Hovfjällsleden

78 km, 5 dage
De nordlige og vestlige dele af Värmland har i årtier været ramt af arbejdsløshed, med affolkning til følge. I sin tid var der dog økonomi i at opdyrke de magre jordlodder, og man importerede sågar arbejdskraft fra Finland til at vriste føden ud af den stenede jord, hvilket er baggrunden for at man stadig i dag kalder dette område for Finnskogen. Men den tid er forbi, især efter at gamle tiders skovarbejdersjak i dag ofte er afløst af en enkelt mand med kraftige multimaskiner. Derfor vil man på en vandring i dette område ofte komme forbi forladte huse og gårde, der blot står og forfalder. Denne etape af Sverige på langs frem til Torsby er dog i overvejende grad en forbindelsesetape, der forbinder højdedraget ved norskegrænsen med Hovfjället og Røjdans store dalgang.

Undervejs benytter denne rutebeskrivelse sig af dele af Finnskogsleden og en stump af Hovfjällsleden, to markerede vandrestier. 22km af vandreruten forløber ad Finnskogsleden (dag 2-3), og blot 2km forløber ad Hovfjällsleden (dag 5). Størsteparten af disse 24km på vandresti forløber ad stier gennem skoven, mens en mindre del går ad grusveje. De resterende 54km hvor vi ikke vandrer på de markerede stier går ruten ad grusveje eller traktorspor gennem skoven, og kun enkelte steder kommer vi ud på landevejene. Kun et enkelt vindskydd befinder sig langs med ruten, hvorfor telt eller bivuak vil være nødvendig.

Finnskogsleden er fint markeret med orange og blå markeringer på træer og stolper, mens Hovfjällsleden er mere sporadisk markeret med orange markeringer på træer langs ruten. Kort: Terrängkartan 1:50.000, blad 623 Charlottenberg og 624 Uddheden.


Ikke så langt fra Håvilsrud passerer jeg det første riksröse på norskegrænsen.

Henrejse

Fra København med intercitytog til Göteborg og videre til Kil, hvorfra regionaltog kører flere gange dagligt til Charlottenberg, samlet rejsetid hertil ca. 8 timer plus skiftetid. Alternativt har Skyways det meste af året, dog ikke om sommeren, indtil flere direkte daglige flyvninger fra København til Karlstad, hvorfra man i Kil fanger toget mod Charlottenberg. For flyrejsende er det muligt at købe benzin til brænderen i farvehandelen i Charlottenberg.
Find køreplan her ... eller herDagsetaper

Dag 1: Charlottenberg - Billan, 10km
Dag 2: Billan - Skålsjön, 18km
Dag 3: Skålsjön - Granån, 21km
Dag 4: Granån - Säteråsen, 19km
Dag 5: Säteråsen - Torsby, 10kmHjemrejse

Fra Torsby kører flere gange dagligt regionaltog til Kil, hvorfra man fortsætter med intercitytog til København via Göteborg eller Karlstad og Katrineholm, samlet rejsetid ca. 9 timer. Alternativt har Nextjet det meste af året to daglige flyvninger fra Torsby til Arlanda uden for Stockholm, hvorfra der er regelmæssig flyforbindelse til Kastrup, samlet rejsetid knap 5 timer.
Find køreplan her ... eller her
Turbeskrivelse

Dag 1    Charlottenberg - Billan, 10km
   Vi ankommer med toget til Charlottenberg, en by som handelsmæssigt er boomet med grænsehandelen takket være den svenske kronekurs. Vi vandrer østpå ad gågaden vinkelret væk fra jernbanen, og kan her i Storgatan købe proviant til turen i Konsum, ligesom der også er pizzaria, konditori og en farvehandler hvor man kan købe benzin. Vi drejer til venstre ad Mariestadsvägen, sjette vej på venstre hånd, og passerer en halv km senere tæt forbi et vandtårn, 1km. Kort efter forlader vejen Charlottenberg, bliver til en grusvej og fører videre mod NE. Ad den nu noget snoede vej krydser vi moserne Långmyren og Långtången og kommer efterhånden frem til landevejen mellem Eda og Häljeboda, 7km. Vi følger landevejen 400m mod højre, og drejer så til venstre ad en ny grusvej, der fører op mod norskegrænsen. Grusvejen passerer et par isolerede gårde, og efter 2 km, nogle hundrede meter efter gården Nygärdet, deler vejen sig. Egentlig skal vi videre ad den højre gren, men da det er ved at være sidst på dagen, efter den lange transport, vælger vi den venstre, der fører ned til en grusgrav, hvor vi finder en fin lejrplads for natten, 10km. Vand kan hentes nede ved et gammelt sluseværk i åen Billan, hvor der også står en forfalden hytte med to brikse, der om nødvendigt kan bruges til nødlogi.

Dag 2    Billan - Skålsjön, 18km

   Næste morgen vender vi tilbage til vejgaflen og vælger nu vejen mod nord, og efter et par km kommer Finnskogsleden ned fra venstre, en vandrerute vi skal følge resten af dagen. Finnskogsleden tager ganske vist sin begyndelse i Morokulien ovenfor Eda, men forløber på norsk territorium frem til Billa, kort herfra. Finnskogsleden fortsætter nu en kort strækning ad den grusvej vi kommer af, men kort før Klättjärnet følger vi den ad et traktorspor til venstre, 2km. Traktorsporet bliver til en sti og krydser nu op over højdedraget Klätten og når ned til en anden grusvej, som vi følger mod venstre, 4km. Vi passerer nu tæt forbi norskegrænsen og når frem til en landevej, der giver mulighed for at krydse Jösseälven frem til Håvilsrud, 6km. Her drejer Finnskogsleden til venstre ad en grusvej mellem den spredte bebyggelse, og fortsætter halvanden km senere som sti på venstre hånd, krydser en snæver dal med spændende klippepartier og stiger så stejlt op på Lomtjärnshöjden. Vi bliver nu oppe på højplateauet, og når frem til ruinen Rumpesnåret, 10km. Dette lille torp var beboet fra 1869 til 1990, men i dag er der kun en ruin tilbage. En jordkælder i bakken bagved har i indgangspartiet siddeplads til to, og byder på et fint sted at holde frokostpause, omend der ikke er vand på stedet.
   Vi fortsætter ad skovvejen forbi Tomtatorpet til en grusvej ved Sätern. Her drejer vi til venstre, og hvor grusvejen krydser grænsen til Norge, 12km, fører Finnskogsleden til højre ad en sti, der følger grænsen hen over det bølgende højplateau med moser og småsøer, med små svinkeærinder på begge sider af grænsen. Vi passerer Riksröse 73A, og kommer så frem til en grusvej kort før Skålsjöälven, 16km. Vi følger kort grusvejen mod venstre og drejer så ned til højre, krydser Skålsjöälven på en bro og kommer så frem til Skålsjön, hvor vi i søens NE-hjørne finder et vindskydd med toilet og bålplads, der er dagens slutpunkt, 18km.

Dag 3    Skålsjön - Granån, 21km

   Dagen begynder med en lang opstigning op over Kallerashöjden, og en stejl nedstigning på den anden side til Mitanderfors, hvor grusveje fører op til dæmningen fra 1841 over Bogsälven, der er en af de få elve der løber mod NW, ind i Norge, 4km. Vi følger fortsat Finnskogsleden en bid vej, men syv km længere mod nord fører den et langt stykke vej ind i Norge, og kommer først tilbage for at føre udenom den store sø Røgden, og vi forlader derfor Finnskogsleden i Bengtstorp. Hertil er vi kommet ad en sti, der forlod grusvejen kort ovenfor dæmningen, og som i Bengtstorp munder ud i et traktorspor. Bengtstorp er en af de finngårde der blev forladt sidst, tilbage i 1964, og forfaldet ses tydeligt. Finnskogsleden drejer til venstre, men vi drejer til højre og følger traktorsporet op i et lille pas, hvorfra en skovvej fører ned til Djupdalen, 7km. De næste tre dages tid vandrer vi videre i overvejende østlig retning, for de meste ad letgåede grusveje før vi når frem til området omkring Torsby. Fra Djupdalen følger vi grusvejen til højre og stiger langsomt ned gennem dalen til Kivilampälven, som vi krydser på en bro, og hvor der er mulighed for at tage en tidlig frokost, 8km.
   På den anden side af elven drejer vi til venstre, og i det følgende T-kryds til højre, passerer forbi søen Jappinen og når så frem til landevejen mellem Lekvattnet og Simonstorp, 12km. Nu vandrer vi i tre kvarters tid sydpå ad landevejen for at kunne komme videre mod øst. Den svagt befærdede landevej er blot en bred grusvej, og vi vandrer ad den forbi søen Sarklamp, og drejer en god halv km senere skarpt fra til venstre ad en grusvej, 15km. Efter en første stigning vandrer vi nu op over Sörjensomyren og mellem søerne Övre og Nedre Haklamp og kommer så frem til Soranstorp hvor vi drejer vi til venstre, 19km. Vi følger nu denne grusvej forbi den lille hytte Hallen og når så frem til en dige over Granån, der forbinder søerne Kattjärnen og Halltjärnen, hvor vi finder en lejrplads for natten, 21km.

Dag 4    Granån - Säteråsen, 19km

   Umiddelbart nord for Granån drejer et traktorspor fra grusvejen og fører mod øst. Sporet er meget overgroet og kan være svært at følge. Vi fortsætter ad dette traktorspor forbi ruinen Lövhöjden, og kommer efter en stejl nedstigning frem til en grusvej, som vi følger ned til Bredsjön, 5km. Her drejer vi to gange til venstre og følger herefter den brede grusvej i nordlig retning stejlt ned i Rottnans dalgang. Vi når ned til Skogsgården, der er indrettet til STF-vandrerhjem med tilhørende telt- og campingplads, 8km. Vi krydser nu Rottnan på en bro og når frem til hovedvej 239, som fører mellem Lekvattnet og Torsby. Denne følger vi i tyve minutters tid i retning mod Lekvattnet, og efter vi har passeret Mårbacken drejer to veje fra til højre, 10km. Den første er et hjulspor der fører skarpt til højre, og umiddelbart efter drejer en grusvej fra. Vi følger dog hjulsporet, der efter en indledende stejl opstigning bliver til en skovvej. Vi fortsætter ad skovvejen, og når efter nogen tid frem til et vejkryds, 13km. Skovvejen fortsætter nu i mindre udgave frem til en mindesten for Fryksändes sidste eksekverede dødsstraf i 1833. Lidt væk fra skovvejen findes stadig de gruber hvor henrettelsen fandt sted, men de er pr. 2009 skjult under væltede træer. Vi fortsætter ad den lille skovvej hen over en lille ås med fri udsigt til venstre, og ned til en grusvej, hvor vi drejer til venstre. Vi når frem til den brede å Grundan, der kan krydses over en pilrådden bro, 16km. Bilerne har for længst fundet en ny vej nedenom gennem åen, men det er stadig muligt at krydse broen tørskoet, blot man træder præcist oven på de underliggende bærende stålbjælker. På den anden side ligger et vindskydd, der kan bruges som alternativ lejrplads i dårligt vejr. Grusvejen ender ved en bivej, men vi krydser denne og fortsætter ad traktorsporet på den anden side. Sporet fortsætter forbi Övre Skalltorp frem til Nedre Skalltorp, hvor sporet bliver til en grusvej. Nu fortsætter vi ad grusvejen og når kort efter frem til et vejkryds nær Säteråsen, hvor der i lysningen til højre er fine lejrpladser, hvorfra man kan nyde den sidste udsigt over dalgangen, 19km.

Dag 5    Säteråsen - Torsby, 10km

   Næste morgen fortsætter vi ad grusvejen og stiger ned gennem Kilberg til Röjdans dalgang. Grusvejen munder ud i dalens hovedvej ved Rådom, hvor vi drejer til højre i retning mod Torsby, 4km. Vi følger dog kun hovedvejen langt nok til at krydse Röjdan på en bro, en klassisk kampestensbro fra 1881 som blev lukket for biltrafik i 1972. På den anden side drejer vi til venstre forbi gården Skansen, og finder bag denne et traktorspor, der krydser markerne bagved, og fortsætter som umarkeret sti op i skoven mod Hökåsberget. Stien er ganske tydelig og bliver efterhånden rigtig god. Efter en første opstigning holder stien højden nord om bjerget, krydser en smal mose og når så frem til Hovfjällsleden, 7km. Den sporadisk markerede Hovfjällsleden forløber her ad en skovvej, og såfremt man rejser hjemover med tog følger vi kun kortvarigt skovvejen, inden vi følger markeringerne videre op ad en sti, der er skiltet med 'Torsby' og som fører i retning af Valberget. Hovfjällsleden ender i en lysløjpe, men der er ikke nogle af disse stier der fører op på toppen af Valberget, der her vender sin stejleste side mod os. Vi passerer derfor øst om bjerget og når inden længe frem til skicentret med indendørs langrendsbane i en tunnel, 9km. Vejen herfra fører rundt om en samling huse og stiger så ned over hovedvej E45 på en bro og lander i Torsby, lige ved jernbanestationen, slutpunktet for denne variant, 10km.
   Hvis man i stedet har valgt at flyve ud fra Torsby følger man kun kortvarigt Hovfjällsleden, og bliver i stedet på skovvejen, der stiger direkte ned mod flyvepladsen, og når denne på vestsiden, 8km. Den splinternye terminal ligger ved sydenden af startbanen, og vejen fører direkte frem til terminalen, slutpunktet for denne variant, 9km.

Vandret maj-juni 2009 soloInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 15: Glava-Charlottenberg
Sverige på langs 17: Torsby-Likenäs
Allemansrätten
Eksterne links:

Resplus - Samtrafiken / SJ
Värmlandstrafiken
Skyways
Nextjet
Torsby Flygplats
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs