Navigation:    
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Värmland  > Sverige på langs,
Etape 14
 Opdateret 04-01-09
12 13 14 15 16

Sverige på langs

Etape 14: Rudsbyn - Glava
Glaskogen

64km, 4 dage
Et af de mest interessante naturområder i Värmland er Glaskogen, der samtidig glimrer ved at have egnens største naturreservat. Glaskogen er kendt for sine vidtstrakte og uberørte skovområder, afvekslende med klippepartier og flere store søer. Trods afsondretheden er området udbygget med et vidt forgrenet net af vandrestier og talrige vindskydd undervejs, og byder derfor på gode muligheder for at tilrettelægge en rundvandretur i området. Til gengæld forventes det også at man erlægger en dagsafgift på p.t. SEK 25,- når man besøger reservatet. Centralt i Glaskogen ligger Lenungshammar, der derved er udgangspunkt for de fleste vandringer her, ligesom man også her finder naturreservatets hovedkontor. Desværre er både Lenungshammar og Glaskogen generelt temmelig vanskelig at nå med offentlig transport, hvorfor man med fordel kan slå denne etape sammen med etape 15 til en samlet 165 km lang rute tværs gennem reservatet og tilstødende områder, stadig uden at berøre Lenungshammar. Jeg har dog her valgt at give mulighed for at dele vandreturen gennem Glaskogen op i to dele, ved at vandre ud til Glava, og herfra tage mod Arvika.

Cirka halvdelen af ruten - primært i Glaskogen - forløber ad skovstier, mens resten af ruten overvejende forløber ad skovveje eller mindre befærdede biveje. Knap to trediedele af ruten benytter sig undervejs af to vandrestier: dels 12km ad en unavngiven, sporadisk markeret og stedvist vanskelig passabel vandresti fra Elovsbyn til Nedre Nordtorp (dag 2), dels 27km ad markeret og vedligeholdt sti gennem Glaskogen fra Stora Mörttjärn til Knållsviken (dag 2-4). De resterende 25km er umarkeret.
Kort: Gröna kartan blad 10C NV Åmål og 11C SV Arvika.


På toppen af Ulvfjället.
Henrejse

Fra København med eksprestog eller Säfflebussen til Göteborg, hvorfra intercitytog kører til Grums. Herfra er der flere daglige busafgange i retning af Oslo, hvor bussen standser i Rudsbyn (i køreplanen søges på tider for holdeplads Myrås, 10 km længere vestpå), samlet rejsetid cirka 9 timer afhængigt af ventetid ved togskift. Alternativt har Säfflebussen to daglige afgange fra København til Karlstad, med busskift i Göteborg, og i Karlstad eller Grums fanger man bussen til Rudsbyn. Endelig har Skyways enkelte direkte flyvninger fra København til Karlstad, hvorfra man kan fange bussen til Rudsbyn.
Find køreplan her ... eller her ... eller her


Dagsetaper

Dag 1: Rudsbyn - Rönningstjärnet, 10km
Dag 2: Rönningstjärnet - Holmtjärn, 24km
Dag 3: Holmtjärn - Stora Gla, 18km
Dag 4: Stora Gla - Glava, 12km


Hjemrejse

Fra Glava kører fra tid til anden bus til Arvika, men en mere praktisk løsning vil være at tage taxa til Arvika, der på denne strækning kører med faste takster. Taxaen bestilles på telefon 0570-42032. Fra Arvika kører regionaltog i timedrift til Karlstad, hvor man skifter til intercitytog til Katrineholm, hvorfra intercity- eller eksprestog kører til København. På vej mod Karlstad kan man også stå af i Kil, hvorfra der kører tog til København via Göteborg, samlet rejsetid i begge tilfælde cirka 8 timer. Herudover kan man fra Karlstad også vælge at flyve med Skyways direkte til København, eller tage en af de to daglige Säfflebusser til København med skift i Göteborg, disse bussers afgangstider er dog sjældent praktiske.
Find køreplan her ... eller her ... eller herTurbeskrivelse

Dag 1    Rudsbyn - Rönningstjärnet, 10km

   Vi ankommer med bussen til Rudsbyn og står af nær en gammel tankstation. Herfra går vi til byens vestlige udkant hvor vi finder en bivej der fører mod nord til Esbjörbyn. Vi vandrer gennem denne landsby og videre ad en fin lille grusvej indtil vi ved Mon når ud til en større grusvej, 8km. Vi følger nu denne grusvej en god halv time mod nordvest frem til Rönningstjärnet, hvor vi på nordsiden finder et åbent område der er brugbar for turens første lejrplads, 10km.

Dag 2    Rönningstjärnet - Holmtjärn, 24km

   Denne etape er temmelig lang og anstrengende, hvorfor det godt kan betale sig at starte ikke alt for sent! Fra Rönningstjärnet fører et traktorspor mod øst op langs en bæk, og vi stiger op ad dette, der snart bliver til en begroet skovsti, der slynger sig mellem lyngflader og munder ud ved en skovvej, og fører frem til en ødegård. Her kommer vi ud på en grusvej, som vi følger frem til Stenbyn, hvor vi drejer til højre og snart efter når frem til Elovsbyn, 5km. Kort før Elovsbyn passeres på højre hånd et informationsskilt om Lönnskogsbygdens vandringsleder. Her er opslået et kort over stierne og information om evt. forhindringer. Endvidere er der affaldsspand på stedet. Fra Elovsbyn følger vi den orange markerede vandresti, der fører mod nordøst ned til Stenbybäcken og op på den anden side til Getåsen. Det bemærkes, at pr. 2007 var denne sti under kraftig renovering, se føromtalte opslag i Elovsbyn. Fra Getåsen stiger stien stejlt op over Ulvfjället, et meget flot afsnit hvor grundfjeldet adskillige steder trænger frem i overfladen og giver indtryk af midtsvensk natur. Især vandringen over pashøjden, ca. 280m, er en fin tur over lavbevokset grundfjeld med fin udsigt mod Fjällsjön. På den anden side stiger vi stejlt ned til Fjällsjön, som vi ankommer til ved Segelstorp, 9km. Frem hertil er vandrestien nyrenoveret, letgået og godt markeret, men på strækningen videre mod Nordtorp er både sti og markering sporadisk. Man følger et traktorspor mod N, og drejer efter ca. 150m til højre ad et andet traktorspor, som man følger til man er på højde med nordspidsen af Fjällsjön, 10km, og fortsætter i gradvist vanskeligere terræn. Pr. 2007 ophører vandrestien i praksis her, og man må på bedste beskub finde vej videre i nordlig retning, overskride Ormtjärnshöjden for til sidst at nå frem til Nedre Nordtorp, hvor frokostpausen kan holdes, 15km. Det må forventes at stien retableres i løbet af 2008, indtil da kan man med fordel holde mod NW efter at have overskredet Ormtjärnshöjden, krydse den lille bæk over en gammel træbro ved kommunegrænsen, og via den følgende skovvej nå frem til den nedenfor beskrevne rute ca. en km efter Nedre Nordtorp.
   Vi fortsætter et øjeblik mod nord og drejer så til venstre ad en anden skovvej. Denne snor sig i overvejende vestlig retning forbi Småtjärnen og fører derefter ind i Glaskogens naturreservat. Kort efter deler skovvejen sig, og vi følger den venstre gren forbi Norra Eskiltjärn og når en god km senere frem til Glaskogens omfattende stisystem, som vi skal følge det næste par dage, 21km. Der er adskillige vindskydd spredt langs med stierne, og der er ofte mulighed for at lave kortere eller længere varationer af det i det følgende beskrevne ruteforslag. Stien til venstre fører hen til vindskyddet ved Stora Morrtjärn, men vi vælger den højre sti der gennem en dejlig åben skov fører op på Tithöjden. Her deler stien sig, og vi vælger den højre, der fører ned til Holmtjärn. En lille tange fører ud på en halvø, hvor overnatningspladsen ligger med både vindskydd, toilet og bålplads, 24km.

Dag 3    Holmtjärn - Stora Gla, 18km

   Vandringens trediedag er nok en af de mest spændende på turen gennem Glaskogen. Vi fortsætter rundt om den temmelig forrevne Holmtjärn og kommer så frem til Åltjärn hvor der også findes en lejrplads med vindskydd, 3km. Ved nordenden af søen går en anden sti fra mod højre og fører ud til Glafsfjorden, men vi holder til venstre ad grusvejen, hvor vi kort efter passerer en hytte, der kan tjene som nødly. Stien fører nu til venstre ind i skoven, stiger op til torpet Gängene og stejlt ned på den anden side til Gängeneflytan. Nu følger en henved hundrede meter høj opstigning til Svarthagstjärn, en meget smukt beliggende sø på toppen af en stejl klippeskrænt ned til Örvattnet og hvor der også findes en lejrplads med vindskydd, 7km. Yderligere en stejl opstigning fører til toppen af Rödvattensberget, 8km, hvorfra man nyder en fortræffelig udsigt over det udstrakte søhøjland mod nord, og passende kan tage en tidlig frokostpause.
   Nu følger en lang nedstigning ovenfor bjergets stejle vestvæg og videre over klippeknolden Floxen. Hvor stien et kvarters tid senere deler sig vælger vi den højre der fører ned til Glaåkern, hvorfra vi følger stien frem til Dammerna, 14km. Her når vi ned til Stora Gla, som er den centrale sø i Glaskogens vidtstrakte naturreservat. En god km ude langs søen, ved Knappstadviken kommer vi til Brånesten, et første vindskydd, som med fordel kan benyttes hvis der er kraftig blæst fra vest, men ellers fortsætter vi lidt endnu frem til næste vig, hvor vi ved en lille havn ud for Bålaren finder dagens etapemål med bålplads; vindskyddet er dog ikke stort nok til at kunne benyttes til overnatning, 18km.

Dag 4    Stora Gla - Glava 12km

   Vi fortsætter vandringen inde i landet, men aldrig særlig langt fra Stora Gla, og passerer efter en lille time en stejl nedstigning, hvor et vakkelvornt gelænder giver en smule støtte. Vi når efterhånden frem til Knållsviken og en landevej, 6km. Med mindre man agter at fortsætte videre gennem Glaskogen ad Etape 15, og tilmed er startet ud med forsyninger til en uge (i hvilket tilfælde man her drejer til venstre mod Glava Glasbruk), drejer vi til højre op ad landevejen og forlader her Glaskogens naturreservat. Vi når efter halvanden km en lille skovvej, der fører ned til Knållstjärnet, 8km, og hvis man agter at vandre videre, men har brug for at købe forsyninger i Glava, kan man dreje man ned ad den lille skovvej, hvor man ved en gammel ruin nær Knållstjärnet kan slå teltet op for resten af dagen, for om eftermiddagen at kunne gå til Glava og proviantere. Ellers fortsætter vi ad landevejen mod NE til Glava, der har to supermarkeder: en Konsum i vejkrydset med hovedvejen og en Ica ca. 200m til højre ad hovedvejen, hvor der også findes en tankstation hvor man kan få frisklavet kaffe. Ved Ica'en er der busstop og mulighed for tilkald af taxa, 12km, slutmålet for denne tur.

Vandret maj 2007 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 13: Mellerud-Rudsbyn
Sverige på langs 15: Glava-Charlottenberg
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Resplus - Samtrafiken / SJ
Säfflebussen
Värmlandstrafiken
Skyways
Glaskogen
Årjäng kommune om Glaskogen
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs