Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Dalsland  > Sverige på langs,
Etape 13
 Opdateret 27-09-05
11 12 13 14 15
Stora Le

Sverige på langs

Etape 13: Mellerud - Rudsbyn
Pilgrimsleden

88km, 5 dage
Taler man om friluftsliv er Dalsland nok mest kendt for sit fremragende kanovand, men Dalsland byder faktisk også på ganske interessante vandremuligheder. Vel nok den mest spændende vandresti i Dalsland er Pilgrimsleden, som udgør størsteparten af denne etape af Sverige på langs. Den første del af ruten fra Mellerud forløber indledningsvist gennem et klassisk kulturlandskab, der dog snart bliver mere vildt. En afstikker til Håverud giver en lejlighed til at se den imponerende akvædukt der her er bygget i Dalslands Kanal. Herefter fortsætter Pilgrimsleden langs kanten af indsøskærgården ved Vänern i et meget spændende terræn med talrige fjordagtige søer adskilt af stejle klipperygge, et temmelig utilgængeligt terræn, hvorfor man her har en ægte vildmarksfornemmelse, som man ellers skal noget længere op i Sverige for at opleve. Hen mod slutningen af turen forlader vi Pilgrimsleden, landskabet bliver gradvist mere civiliseret, og turen tager sin afslutning i Rudsbyn ved hovedvejen mellem Karlstad og Oslo.

Godt halvdelen af ruten forløber ad skovstier af varierende tydelighed, og størsteparten af den resterende del forløber ad skov- og grusveje; i starten og slutningen af turen dog også enkelte stræk ad landeveje. Fra Holm kirke udenfor Mellerud til Edsleskog er ruten markeret med orange farve på træer og sten; fra Edsleskog til Svanskog finder man også sporadiske markeringer. Den første og de sidste 12km er umarkeret.
Kort: Gröna kartan blad 9C SV Mellerud, 9C NV Mellerud og 10C SV Åmål.

Ad den gamle jernbane til Svanskog vandrer vi langs Ömmeln.
Ad den gamle jernbane til Svanskog vandrer vi langs Ömmeln.
Henrejse

Fra København og Helsingborg med intercity- eller eksprestog til Göteborg, herfra med intercitytog til Mellerud. Samlet rejsetid cirka 5 timer.
Find køreplan her ... eller her


Dagsetaper

Dag 1: Mellerud - Havdetjärnet, 10km
Dag 2: Havdetjärnet - Flat, 23km
Dag 3: Flat - Koppungstjärnet, 22km
Dag 4: Koppungstjärnet - Svanskog, 25km
Dag 5: Svanskog - Rudsbyn, 8km


Hjemrejse

Fra Rudsbyn (i køreplanen søges på tider for holdeplads Myrås) kører flere gange dagligt bus til Karlstad, hvorfra intercitytog kører til Alvesta via Hallsberg. Fra Alvesta med intercity- eller eksprestog til København, samlet rejsetid 7-8 timer afhængigt af ventetid ved togskift. Alternativt har Säfflebussen to daglige afgange fra Karlstad til København, med busskift i Göteborg. Endelig vil et noget anderledes alternativ være at tage bussen den anden vej til Oslo, hvorfra tog eller skib sørger for forbindelse videre til København.
Find køreplan herTurbeskrivelse

Dag 1    Mellerud - Havdetjärnet, 10km

   Med udgangspunkt på jernbanestationen i Mellerud vandrer vi ad landevejen mod nord, krydser den nedlagte jernbane mellem Mellerud og Årjäng og når kort efter frem til Holm kirke, 1km. Her ved denne kirke med et karakteristisk klokketårn af træ, begynder Pilgrimsleden, og man finder også en informationstavle her. Pilgrimsvandringerne begyndte omkring 1050 og fortsatte til cirka 1550, efter at svenskekongen Gustav Wasa i 1527 forbød vandringerne. Pilgrimmene ankom med båd over Vänern til Sunnanå, hvorfra de vandrede nordpå til Olov den Helliges grav i Nidaros, vore dages Trondheim. Den første del af denne pilgrimsvej, fra Sunnanå til Edsleskog blev i 1970'erne oprettet som en af de første længere vandrestier i det svenske lavland.
   Vi når således Pilgrimsleden ved Holm kirke, godt to km fra Sunnanå og følger nu stien mod nord. Ruten følger en bivej gennem et landbrugsområde og fører så ind gennem skoven frem til Linderud, hvor vi krydser Riksväg 45, 6km. En markvej fortsætter på den anden side, og man følger den til den løber ud i sandet på en større græsmark. Her skal man ikke lade sig forlede til at vandre videre over marken, men i stedet søge mod markens vestlige afgrænsning, hvor den her dårligt markerede sti fører væk fra marken og ned i en lavning i skoven. Herefter fortsætter stien mere tydeligt frem til Mossen hvor vi veksler over på en skovvej som vi følger frem til Edet, 10km. Lidt vest for dette torp, i skovbrynet nord for Havdetjärn finder man let en god teltplads for natten.

Dag 2    Havdetjärnet - Flat, 23km

   Vi vender tilbage til Edet og fortsætter videre mod nord ad Pilgrimsleden, her ad en hyggelig sognevej langs en arm af Svanefjorden, og når frem til en landevej syd for Upperud, 5km. Pilgrimsleden fortsætter her mod nord gennem Upperud, men vi drejer her i stedet til venstre, går syd om den store papirfabrik og når frem til Åsensbruk. Her drejer vi mod nord, og på bagsiden af papirfabrikken når vi ned til vandet igen ved Nedre Upperudshöjen. Her fører en rigtig fin, nærmest parkagtig sti langs søbredden frem til Dalslands Kanal ved Håverud, 10km. Kanalen skal her overvinde en højdeforskel på ti meter, hvilket finder sted på en ganske usædvanlig måde, idet skibstrafikken føres ad en klippehylde på først den ene side af fossen, og via en bro går det over på den anden side, mens fire sluser sørger for at udligne højden. Samtidig fører både en jernbane- og en bilbro tværs over kanalens slugt. Der er meget at se på her, og det er et nærliggende sted at tage en tidlig frokostpause.
   På den anden side af kanalen vandrer vi nu videre langs den nordlige bred af Övre Upperudshöljen og når i den østlige ende frem til nok et sluseværk, 12km. Her møder vi Pilgrimsleden igen efter en omvej på seks km og følger denne ad en grusvej op langs kanalen. I et vejsving forlader vi grusvejen, og det næste par dage er det overvejende småstier der fører os mod nord. Stien fører op på Skalåsknatten, hvorfra man har en glimrende udsigt ud over Malefjorden. Til forskel fra mange andre udsigtspunkter falder det herfra straks i øjnene, hvor meget bar klippe der findes i denne del af Dalsland. På den anden side af Skalåsknatten fører stien ned gennem en flot åben fyrreskov, afvekslende med klippeflader og lyngpartier, og fører så ud over den smalle landtange mellem Svalsjön og Livarebosjön, en anden lille naturperle trods nærheden til et større stenbrud, som vi kort efter passerer det nordligste hjørne af, 18km. Vi passerer Ekekullen, og så er det for en stund slut med køreveje i nabolaget. Stien fortsætter nu gennem en klippefyldt skov og stiger så ned mod søen Flat. I en lille vig finder vi overnatningspladsen, her er både teltpladser og bålplads, og såmænd også et vindskydd, 23km.

Dag 3    Flat - Koppungstjärnet, 22km

   På trediedagen drejer det sig blot om at følge stien gennem de store og så godt som uberørte skove, dog med et vågent blik til både kort og kompas, samt efter de markeringer, som heroppe langtfra er så hyppige som man ser det nede i Skåne. Stien fører langs Madviken og kommer efter en stund frem til Södra Kvarnetjärn, 4km. Efter at have passeret denne lille sø skal man finde en vej mellem denne og Norra Kvarnetjärn, hvilket dog ikke er så let, idet den smalle dalgang er temmelig sumpet og nærmest ufremkommelig på grund af en stor bæveraktivitet. På den ene eller den anden måde får man dog krydset sig igennem og kan stige op på højdedraget på den anden side. Vi når nu frem til Högelund, 6km, og fortsætter videre tværs over to interessante og snævre sprækkedale, for til sidst at nå frem til Hålevattnet, hvor vi passende kan indtage frokosten, 9km.
   Vi fortsætter herefter gennem Ragnerud og følger herefter en skovvej gennem Värnebo til Backehögen. Nu følger en stejl nedstigning til Tansjön, og når kort efter en lejrplads ved udmundingen af Kisteviken, 16km. Dette er også en flot beliggende plads med bålplads og en stor kåte, men vi fortsætter alligevel videre forbi Rönningen og Dalen til Oxakoff, hvorfra stien fører stejlt ned til Koppungstjärnet. I den nordlige ende af søen ligger en fremragende overnatningsplads med både vindskydd, bålplads og fiskeplads, og her slår vi lejr for natten, 22km.

Dag 4    Koppungstjärnet - Svanskog, 25km

   Vi er nu ved at nå slutningen af Pilgrimsleden men har fortsat en af de flotte udsigter til gode. Stien fører nu jævnt op ad bakke og når så frem til Högheden, en klippetop med en mindre alpint skianlæg, hvorfra man har en vid udsigt over det omgivende landskab og helt til Vänern, der herfra ligner det indhav det retteligt er. Efter at have nydt udsigten er det tid at stige ned, hvilket bedst sker ad stien stik nord, der dog kan være temmelig svær at finde i den øverste del. Vi når således ned til Riksväg 164, som vi følger ind til Edsleskog, 4km. Officielt slutter Pilgrimsleden her, og man kan vælge at fortsætte ad Storspåret, en anden markeret vandresti der fører de 21km ind til Åmål. Vi vælger dog at følge landevejen, der fra Fryxellsgården fører mod nord op forbi forsamlingshuset i Petersborg. Vi passerer undervejs gennem Baljåsens naturreservat, et ganske kuperet bjerglandskab med interessante klippeformationer. Vi følger landevejen til et T-kryds, 10km, hvor vi vælger den højre vej, for kort efter at dreje til venstre og fortsætte i samme retning ned mod Hognerudsälvens passage mellem søerne Ömmeln og Övre Kalven, hvor vi når jernbanen mellem Åmål og Svanskog og hvor frokostpausen holdes, 14km.
   Her troede man ellers at vi havde lagt Pilgrimsleden bag os, men her støder vi atter på både skilte og rutemarkeringer. Pilgrimsledens forlængelse fortsætter nu ad det forladte jernbanespor forbi en tidligere stationsbygning og ud langs med Ömmeln, som vi derved ser på nærmeste behagelige hold. For enden af søen fører jernbanen nu gennem en cirka 300 meter lang tunnel, og på den anden side fører en skarp kurve frem til Källtegen, hvor rutemarkeringene efterhånden ophører, 19km. Herfra er der ikke så langt til Svanskog, og man kan enten fortsætte ad jernbanen eller vælge vejen parallelt med denne, 22km. Fremme i Svanskog erfarer man at rangerterrænet stadig er intakt, omend overbegroet, og om sommeren er der her udlejning af dræsiner som man kan køre med ad jernbanen så langt som til Åmål. I den modsatte ende af rangerterrænet vidner en gammel bro over en å om jernbanens tidligere fortsættelse mod nord. Vi forlader Svanskog i samme retning og vandrer ad landevejen langs med Mellan-Svan frem til et badested lidt nord for byen. Her er der borde og bænke, om sommeren vand at få, og her slår vi lejr for natten, 25km.

Dag 5    Svanskog - Rudsbyn, 8km

   Var gårsdagens etape temmelig lang er dagen i dag ret så kort. Vi fortsætter ad landevejen til Näsvikens ende og vælger her de mindre veje gennem Hallanda, Nordmon og Yttre Lofterud frem til Kettilsbyn, 7km. Her drejer vi til højre og når kort efter frem til Rudsbyn ved Europavej E18, 8km. Der er ingen indkøbsmuligheder her, men vi tager i stedet en tidlig frokost mens vi venter på bussen mod Karlstad.

Vandret juni 2001 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 12: Uddevalla-Mellerud
Sverige på langs 14: Rudsbyn-Charlottenberg
Galleri: Vandring ad Pilgrimsleden
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Dalslands Kanal
Resplus - Samtrafiken / SJ
Säfflebussen
Västtrafiken
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs