Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Bohuslän  > Sverige på langs,
Etape 11
 Opdateret 27-09-05
9 10 11 12 13
Fæstningen udenfor Kungälv markerer ankomsten til Bohuslän

Sverige på langs

Etape 11: Kungälv - Uddevalla
Bohusleden 7-13B

96km, 5 dage
Denne vandretur forløber i hele sin udstrækning ad Bohusleden, der er den centrale og gennemgående vandresti i Bohuslen. Vi kommer ind på ruten ved Kungälv umiddelbart efter Bohusleden har krydset Göta älv, men stiger hurtigt op over højdedraget mellem Göta älv på den ene side og Skagerrak på den anden. Den første dags tid er terrænet jævnt kuperet, med spredt bebyggelse og landskabet bærer præg af at have været en af de store afløbszoner for de afsmeltende gletschere ved afslutning af istiden. Vi kommer dog snart op i Svartedalens naturreservat, som er et stort set ubeboet og skovklædt landskab oversået med klippeknolde og talrige søer. Umærkeligt forlader ruten Svartedalen og fører ind over Bredfjället, bliver mere bakkepræget og munder så ud ved Uddevalla. Her befandt sig det oprindelige afløb fra den baltiske issø ved afslutningen af istiden, og man finder flere stejle slugter her. Med bus eller til fods når vi frem til Uddevalla, en vigtig industri- og havneby og den største by mellem Göteborg og den norske grænse.

På hele etapen benyttes Bohusledens markerede vandrestier, ligesom overnatning finder sted i eller ved de vindskydd der befinder sig på overnatningspladserne.
Kort: Gröna kartan blad 7B SV Göteborg, 7B SO Göteborg, 7B NV Göteborg, 7B NO Göteborg, 8B SO Vänersborg og 8B NO Vänersborg.

På vejen gennem Svartedalen nyder man udsigten over en række større skovsøer, her for eksempel Håltesjön.
På vejen gennem Svartedalen nyder man udsigten over en række
større skovsøer, her for eksempel Håltesjön.
Henrejse

Fra København med Säfflebussen til Nils Ericssonterminalen i Göteborg, herfra med regionalbus i halvtimesdrift til Kungälv. Alternativt med intercity- eller lyntog fra København eller Helsingborg til Centralstationen i Göteborg, hvorfra man fanger lokalbussen til Kungälv. Rejsetid i begge tilfælde ca. 5 timer.
Find køreplan her ... eller her


Dagsetaper

Dagsetaper er ofte en individuel beslutning, og især på Bohusleden, hvor den officielle etapeinddeling tilsyneladende går mellem mulige parkeringspladser og ganske vist svarer til dagsetaper, men ikke kan bruges til en længere vandretur da de officielle etapemål ikke er velegnede til overnatning. I denne beskrivelse har jeg derfor valgt at bruge en etapeinddeling der gør det muligt at overnatte i vindskydd samtlige nætter. Det skal dog også pointeres at strækningen mellem Romesjön (Dag 1) og Hasteröd damm (Dag 3) er meget kuperet og man derfor bør regne med et noget lavere vandretempo, også af hensyn til de flotte naturscenerier i Svartedalen. Den bedste måde at vandre denne tur på vil derfor være med telt og udvidet med en dag til seks dage. Anbefalede overnatningspladser vil i dette tilfælde være Romesjön (14km), Bottenstugan (14km), Hällsvatten (14km), Källevattnet (17km), Stenshult (19km) og Uddevalla (18km).

Dag 1: Kungälv - Kockås, 20km
Dag 2: Kockås - Stora Hästevatten, 19km
Dag 3: Stora Hästevatten - Store-Väktor, 22km
Dag 4: Store-Väktor - Stenshult, 17km
Dag 5: Stenshult - Uddevalla, 18km


Hjemrejse

Fra Ekenäs udenfor Uddevalla med bus eller til fods til busterminalen Kampenhof i Uddevalla, herfra med bus eller tog til København via Göteborg. Samlet rejsetid ca. 6 timer.
Find køreplan herTurbeskrivelse

Dag 1    Kungälv - Kockås, 20km
   Vi står af bussen fra Göteborg umiddelbart før Fästningsholmen, der er en ø i Nordre älv, lige efter at denne har udskilt sig fra Göta älv. Øen er domineret af ruinen af Bohus fästning, der blev opført i 1300-tallet for at dominere denne vigtige vandvej og kan ses videnom. Vi passerer det smukt beliggende vandrerhjem og krydser den nordlige gren af Nordre älv, passerer den flotte kirke fra 1600-tallet og vandrer mod øst gennem et pittoresk kvarter af pastelfarvede villaer under de stejle klippevægge. Herefter stejlt op gennem Fontins naturreservat til den højt beliggende Svarte Mosse, der er en gammel tørvemose og i dag et rekreativt område, 3km. Stien fører nu ned frem til Kullebacka med skilift og vindskydd med bålplads på toppen og ud i åbent land. Vi passerer et par marker og vandrer så ind i Mariebergs naturreservat og videre frem til Aleklätten, en stejl klippeknold som i efteristiden modstod elvens strømmende vand. Også her stod i middelalderen en borg, og ruinerne af borgen kan stadig findes til højre for vandrestien, 8km. Vi krydser nu en landevej og følger afvekslende stier og skovveje mod nord forbi Barkeröd og frem til Romesjön, 14km. Her er der badeplads med toilet, og et velegnet sted at holde en sen frokostpause.
   Vi forlader Romesjön mod NE, og efter at have passeret en rasteplads for vandrere nær Ängen når vi frem til en landevej, som vi følger en god halv km mod venstre. Herefter atter mod venstre, og vi kommer nu ad en skovsti så småt ind i Svartedalens naturpark. Terrænet bliver her kraftigt kuperet og man følger den snævre, men velmarkerede sti stejlt bakke op og bakke ned langs moser og stejle skrænter frem til Dalen, 19km. Dalen er en hjemstavnsgård hvor den ældste bygning stammer tilbage fra 1630, og det kan anbefales at bruge et par minutter på stedet. Inden vi går herfra tanker vi vand fra den rindende kilde og stiger så op til overnatningspladsen Kockås nær Grandalen, 20km. Her er der vindskydd med bålplads og affaldsspand, dog ikke toilet, og natten tilbringes her.

Dag 2    Kockås - Stora Hästevatten, 19km
   Hele denne dag skal vi vandre i Svartedalens naturpark. Svartedalen er nærmest et højplateau med en øde og stort set uberørt vildmark med talrige klippeformationer og søer, overvejende skovklædt afbrudt af små moser og næppe under 100m i højden. Områdets højeste punkt, Stora Kattås er 179,4 meter højt, og Bohusleden passerer dette punkt på et par km afstand. Tidligere var området overvejende lyngklædt hede, men massive beplantninger i slutningen af 1800-tallet har gjort det til det skovklædte landskab vi finder i dag. Fra overnatningspladsen fører stien forbi udkanten af Grandalen og ind gennem skoven forbi Abborrvatten til Tvängen hvor vi finder endnu et vindskydd med bålplads, 3km. Stien fører videre frem til og langs med bredden af Övre Långevatten, hvis afløb vi følger gennem en dyb slugt ned til Nedre Långevatten, 5km. Vi vandrer nu ad en grusvej langs nordsiden af søen, videre ad en skovsti forbi Holmevatten og op over en bred ås, hvorfra der er en fin udsigt ned til Ålevatten. Den stejle nedstigning mod søen afhjælpes af en fin trappe, hvorefter vi langs søbredden vandrer frem til Bottenstugan, hvor vi finder et vindskydd med alle faciliteter, 8km. På den anden side fører en gammel grusvej i behagelig opstigning op til et udsigtspunkt hvor vi får et sidste blik til Ålevatten inden det går ned til Håltesjön, hvis sydskrænter vi følger noget op og ned. Vi forlader søen mod øst og når herefter frem til Härsvatten, hvor det er tiltænkt at frokostpausen holdes, 12km.
   Vi fortsætter langs søens vestbred og er nu kommet ind i den mest øde del af Svartedalen, med flere km til nærmeste hytte. Dette er den centrale del af Svartedalens naturpark, med et uberørt skovlandskab afvekslende med moseområder, søer og klippepartier, og dette område er ekstra beskyttet som et naturreservat, der samtidig tjener som reference for forurening af de tilgrænsende skovområder. En større klippeknold må bestiges for at nå frem til Måkevatten, og fra toppen nyder man en god udsigt over Härsvatten. Nedstigningen fører gennem et par serpentiner over den stejle klippeside, og efter Måkevatten fører yderligere et par stejle åse frem til Stora Holmevatten, 15km. Stien fortsætter videre, forbi inspirerende småsøer adskilt af stejle småbakker, og når til sidst ud til en grusvej der fører frem til Stora Hästevatten, 19km. Til højre for grusvejen, nær søen ligger overnatningspladsen med både vindskydd (med utæt tag pr. 2003), bålplads, toilet og affaldspand, mens vandet tages direke fra søen.

Dag 3    Stora Hästevatten - Store-Väktor, 22km
   Fra overnatningspladsen følger vi først skovvejen mod nord et par km, men drejer herefter til højre ad en sti og ind gennem en lille slugt til Rödvatten, hvis afløb vi passerer over en gammel dæmning. Vi forlader søen straks igen op over en stejl bakke i et lysåbent område. Toppen af højdedraget er overvejende lyngklædt, og der er meget dårlige markeringer her, hvorfor man man bør holde øje med både kort og kompas. Vi kommer frem til den lille sø Hällsvatten, som ligger lidt skjult i en sænkning, hvorefter vi i nordvestlig retning stiger ned over en ås. Bemærk at stien er lagt om her i forhold til 1998-kortet og ikke længere fører ned til Västersjön og op igen, men i stedet fører direkte ned mod landevejen mellem Västerlanda og Ucklum, som vi når ved Bistockedalen, 4km. Vi følger landevejen mod højre, følger en parallel sti op over en ås til en skovvej mod nord, og når ved Stora Hällbovatten atter ud på skovstierne, 6km. Vi følger nu stien forbi Brurevatten, Mörtevatten og Medjolingen og når frem til Djupevatten, hvor vi også finder et vindskydd med alle faciliteter og holder frokostpausen her, 10km.
   Videre ad Bohusleden i forholdsvis fladt terræn når vi frem til Myrtuvan, som venter med en halvstejl nedstigning til en landevej og en tilsvarende opstigning på den anden side. En god km senere følger en stejl nedstigning til Riksväg 167, som vi når ved Hasteröd damm, 16km. Stien fører nu videre umiddelbart NE for hovedvejen, og stiger ikke op over åsen som angivet på 1998-kortet. I stedet fortsætter den her utydelige sti parallelt med hovedvejen, fjerner sig kun langsomt fra denne, og fører frem til de to småsøer vest for Grunnevatten, hvor vi atter når ind på det 'officielle' stiforløb igen. Vi vandrer gennem gården L. Måröd og stiger så op til Källevattnet som vi lige får et glimt af inden vi stiger ned til en større mose, som vi vandrer langs med ud til søen Store-Väktor, 21km. Kort efter når vi en skovvej som vi følger langs søen frem til nordvestsiden af søen, hvor vi finder et vindskydd, der er overnatningspladsen for dagens etape, 22km. Vindskyddet rummer dog kun to personer, men der er masser af bivuakpladser i nærheden. Der er en fin og intim bålplads, men hverken toilet eller affaldsspand; vand tages fra søen.

Dag 4    Store-Väktor - Stenshult, 17km
   I løbet af gårsdagen forlod vi Svartedalen og fortsætter nu ind over Bredfjället. Ligesom Svartedalen er dette område også dækket med skov, men til forskel fra Svartedalen var Bredfjället tidligere dyrkede marker, som dog i løbet af det 20. årh. er afløst af skov. Vi vandrer ad stien langs Store-Väktor og Bråtesjön og fortsætter så ind i den centrale del af Bredfjället frem til Vargefjället, 4km. Her passerer vi en bondegård, hvor dyrkningen af jorden fortsat finder sted på den traditionelle måde. Vi lader gården ligge til højre og fortsætter ad stien, der bringer os frem til Store Galten, 7km. Vi forlader her Bredfjället og begynder så småt at støde på spredt bebyggelse igen. Vi omgår Aspekärr ad en sti og følger så en bivej, senere en landevej stejlt ned forbi Ryra og frem til Maderna, 11km. Vi er nu nået ned i 45m højde, og er det pænt vejr indbyder markerne her til en frokostpause.
   Fra Maderna følger vi en bivej mod øst og kommer ind i skoven igen. Vi følger vejen helt frem til Ramsedalen, og dermed afslutningen på de foregående syv km halvkedelig transportstrækning. Umiddelbart før gården vandrer vi til højre ad en sti der fører forbi den åbne bebyggelse ved Vattenbergen, 15km. Stien drejer mod nord, der kommer flere markeringer og vi nærmer os sportsanlægget ved Stenshult. Efter en lille km bliver stien til en lysløjpe, og vi følger denne frem til sportspladsen. Kort før denne, i skovbrynet til venstre, ligger et vindskydd, der er overnatningspladsen for denne dagsetape, 17km. Det er bålplads og toilet på stedet, men kun vand i sommerperioden, i vinterhalvåret må vand hentes ved husene på den anden side af sportspladsen.

Dag 5    Stenshult - Uddevalla, 18km
   Fra sportspladsen passerer vi en jernaldergrav og følger Bohusleden videre mod nord, og efter en zigzagkurve og en stump sti når vi frem til endnu et Stenshult, gemt inde i skoven, 3km. Herefter fører en skovvej, afvekslende med skovstier, videre mod nord, krydser en landevej og når en god km senere frem til en byggeplads, hvor man for tiden (2003) er i færd med at bygge en ny forbindelsesvej mellem Riksväg 44 og E6. Markeringer viser vej til en viadukt lidt mod øst, hvor vi på den anden side når frem til Hagen. Herfra ad arbejdsvejen de få hundrede meter frem til en vejgaffel kort før Glimminge hvor Bohusleden deler sig, 6km. Den vestlige rute er tydeligt markeret herfra og fører forbi gården Inskogen frem til Ramseröd naturreservat, hvor den fører gennem oprindelig urskov ned langs en bæk med små vandfald, inden stien munder ud ved den tidligere E6-motorvej, som den følger i retning af Uddevalla. Vælges denne variant er ruten frem til vejkrydset mellem E6 og Riksväg 172 11km. Jeg foreslår dog at vi følger Den østlige rute, hvor vi i stedet holder til højre i vejgaflen, passerer forbi Glimminge motorbane og vandrer ned til gården Stämmen. Bag gården krydser vi uden officiel overgang jernbanen og Riksväg 44, hvor vi på den anden side følger en grusvej ind i skoven. Fra vejgaflen og frem hertil er der ingen markeringer, men de begynder nu at komme igen, og vi følger grusvejen frem til Bäveåns naturreservat, 9km. Dette område udgjorde ved afslutningen af istiden afløbet fra den baltiske issø indtil vandet fandt vej syd om gennem de danske sunde og bælter. I dag er det kun en lille å, og stien krydser denne flere gange på brede træbroer. Vi når frem til den smukt beliggende Stora Köperödssjön, hvor man ved en afstikker til venstre også finder et vindskydd. Vi vandrer nu gennem en dejlig åben skov øst om søen, hele tiden med flotte kig over søen, passerer udløbet fra Lille Köperödssjön og stiger stejlt op over åsen på den anden side, hvorfra man har en glimrende udsigt over området, 11km. Stien langs søen byder på flere udmærkede steder at holde frokostpausen.
   Vi vandrer nu videre gennem blandskov, forlader Stora Köperödssjön ved en lille badestrand og fortsætter gennem et åbent område med spredt bebyggelse frem til Gräskärr, 13km. Herfra ad bivejen mod nord til Nöthult, hvorfra den markerede sti fører videre til Riksväg 172, som vi når ved Ekenäs umiddelbart syd for Lillesjö, 15km. Bohusleden fortsætter herfra mod nord, men vi afslutter turen her. Der er mulighed for at tage bus herfra ind til Uddevalla, men oftest er det hurtigst at vandre ind langs hovedvejen. Vælger vi dette er der en god km til vejkrydset mellem E6 og Riksväg 172 hvor vi møder den vestlige rute (dennes forlængelse møder den østlige rute kort før Ekenäs), og herfra yderligere et par km ad hovedvejen og gennem gågaden til busterminalen Kampenhof i Uddevalla, 18km.

Vandret april 2003 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 10: Hindås-Kungälv
Sverige på langs 12: Uddevalla-Mellerud
Blog 20.04.03: Pendling er intet nyt fænomen
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Resplus - Samtrafiken / SJ
Säfflebussen
Västtrafiken
Oversigtskort Uddevalla
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs