Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Dalsland  > Sverige på langs,
Etape 12
 Opdateret 27-09-05
10 11 12 13 14
Stora Le

Sverige på langs

Etape 12: Uddevalla - Mellerud
Bohusleden 13B / Karolinerleden

75km, 5 dage
Med denne etape forlader vi Bohuslän og den svenske vestkyst og bevæger os ind i Dalsland længere inde i landet. Ruten forløber derved gennem et temmelig afvekslende terræn, hvor vi til at begynde med vandrer ad småveje gennem de øde skove og langs udstrakte moseområder for efterhånden at nå frem til Kroppefjäll Naturreservat, et udstrakt og stort set ubeboet skovområde på et højplateau. Vi vandrer det meste af højplateauet på langs ad stier og småveje indtil vi rammer Karolinerleden, som vi følger ud af Kroppefjäll til Dals Rostock, den eneste by af betydning vi passerer undervejs. Herfra følger ruten såvidt muligt den for nylig nedlagte jernbane mellem Dals Rostock og Mellerud frem til denne by nær Vänern.
Oplægget her er beregnet på en femdages tur, men der er intet til hinder for at komprimere turen til fire dage, da der stort set kan overnattes overalt.

På det meste af etapen benyttes almindelige skovveje og stier. De to første km forløber ad Bohusleden, ligesom henved 28km af ruten længere fremme gennem Kroppefjäll forløber ad vandrestier der stedvist også er markeret.
Kort: Gröna kartan blad 8B NO Vänersborg, 9B SO Dals-Ed og 9C SV Mellerud.

Småsumpe, tørvemoser og uigennemtrængelige granskove mellem klipperygge er karakteristisk for Kroppefjäll.
Småsumpe, tørvemoser og uigennemtrængelige granskove mellem klipperygge
er karakteristisk for Kroppefjäll.
Henrejse

Fra København og Helsingborg med intercity- eller eksprestog via Göteborg til Uddevalla Central, herfra med bus til Ekenäs udenfor Uddevalla. Samlet rejsetid 6-7 timer.
Find køreplan her


Dagsetaper

Dag 1: Uddevalla - Bjursjön, 3km
Dag 2: Bjursjön - Rådanesjön, 24km
Dag 3: Rådanesjön - Stensvattnet, 24km
Dag 4: Stensvattnet - Elofskärr, 20km
Dag 5: Elofskärr - Mellerud, 4km


Hjemrejse

Fra Mellerud kører intercitytog til Göteborg, herfra med intercity- eller eksprestog til Helsingborg og København. Samlet rejsetid cirka 5 timer.
Find køreplan herTurbeskrivelse

Dag 1    Uddevalla - Bjursjön, 3km

   Startpunktet for denne etape er Ekenäs ved Riksväg 172 NE for Uddevalla. Hertil kører en bus fra Uddevalla, men man kan også vandre derud således: Fra busterminalen Kampenhof vandrer man ad fodgængergaden Kungsgatan, videre ad Västgötavägen og til sidst ud ad Riksväg 172 til Ekenäs. At vandre ud lægger 3km til ovennævnte distance. Alternativt ad Bohusleden fra Glimminge øst for Uddevalla, hvortil man kommer med en anden bus ad Riksväg 44 og vandrer herfra ca. 7½ km til Ekenäs. Uanset hvilken variant der vælges vandrer vi fra Ekenäs ad Bohusleden mod nord og når efter en kort dagsmarch frem til Bursjön, 2km. Bohusleden, der fra Göteborg frem hertil har gået i nordlig retning drejer nu mod vest og nordvest, og vi forlader derfor her Bohusleden, og finder på nordsiden af søen en udmærket solbeskinnet lejrplads med bålplads, 3km.

Dag 2    Bjursjön - Rådanesjön, 24km

   Fra lejrpladsen følger vi en skovvej ad en nedlagt jernbanestrækning nordpå fra Bjursjön og frem til Riksväg 172, som vi når nær Kopperöd, 2km. Vi følger hovedvejen, senere grusvejen parallelt med denne og når frem til Lane, en lille by som vi vandrer tværs igennem, 5km. Vi forlader Lane igen ad en bivej mod NE, passerer Svenseröd, hvorfra en markvej fører frem til endnu en rest af den nedlagte jernbane mod Färgelanda. Vi vandrer nu ad den gamle tracé gennem skoven, passerer gennem en mose og når frem til klippeknolden Valboåsen, 8km. Her forlader vi jernbanen, passerer højre om Valboåsen og vandrer gennem torpene Stora Höghult og Kulten frem til Lundeviken, 11km. Ude langs med søbredden finder vi let et solbeskinnet sted for frokostpausen.
   Lundeviken ligger i den sydligste ende af den lange og smalle sø Långhalmen, og vi vandrer ad en skovvej langs med søens østbred på toppen af en lille skrænt ud mod søen. Vejen fører over den smalle passage mellem søen i W og Tronemosse i E og når frem til det lille torp Frövik, 16km. Vi fortsætter videre op langs Långhalmen til Bruksviken, 20km. Her til venstre ad landevejen, hvorefter vi følger denne venstre om Rådanesjön frem til Norra Rådane, 21km. Her til højre ad en bivej, der fører os gennem Alebacken og Ögården og når så ned til den nordlige arm af Rådanesjön hvor vi finder en åben plads for overnatningen, 24km.

Dag 3    Rådanesjön - Stensvattnet, 24km

   Her på trediedagen begiver vi os gradvist op på Kroppefjäll. Vi fortsætter ad bivejen langs Brobäcken og vandrer venstre om Bollungssjön. Vi passerer et lille charmerende vandfald og når kort efter frem til Bollungen, 7km. Nu kort til venstre, så til højre og videre mod NE og N ind i Kroppefjäll ad en af de få skovveje der fører derind. Efter en halv times vandring når vi frem til Övre Draketjärn, hvor bivejen deler sig. Den højre gren fører videre ind i Kroppefjäll og ender her blindt, men vi vælger for en stund den venstre der fører mod Högsäter. Vi passerer Flytjärn, 12km, og drejer kort efter til højre op ad en delvist markeret sti langs en lille bæk. Dette parti og i øvrigt det meste af vejen frem til Ålestugan kan være temmelig sumpet og er noget vildvokset, så det er klogt at holde særligt øje med kort og kompas her. Forhåbentlig uden for våde fødder når vi frem til Ålestugan, 15km. Hvis ikke man allerede har taget frokosten er der her en udmærket lejlighed for en frokostpause.
   Bag hytten følger vi stien videre og stiger så op på toppen af Svingdalsberget, med 230,9 meters højde områdets højeste punkt og en rigtig klippetop, hvorfra der er mulighed for at få et blik ud over den nærmeste del af Kroppefjäll. Fra toppen af Svingdalsberget fører stien videre mod NE gennem et herligt uberørt skovterræn og når ud til den blinde bivej umiddelbart efter Lunnanetjärn, 19km. Denne bivej er den eneste umiddelbare passage gennem den centrale del af Kroppefjäll, og vi følger den hele vejen frem til bivejens ende ved Ötjärnberget. Vi går dog ikke helt så langt i dag, men slår lejr to km forinden ved bredden af Stensvattnet, 24km.

Dag 4    Stensvattnet - Elofskärr, 20km

   Fjerdedagen indledes med vor afbrudte færd til Ötjärnberget, 2km. To skovveje fører ganske vist videre herfra mod henholdsvis E og W, men vi vælger i stedet stien der fortsætter mod N langs bredden af St. Hallesjön, passerer Olasvattnet og stiger op til Karolinerstugan, 4km. Vi er her nået frem til Karolinerleden, som er en populær vandresti mellem Järbo og Dals Rostock. Især om vinteren frekventeres den meget, og der afholdes tilmed en årlig skikonkurrence på ruten. Vi følger ruten mod SE gennem et dejligt åbent skovterræn og når efterhånden ned til Stampälven som krydses over en bro, 10km, og hvor det vil være belejligt at holde frokostpausen.
   Vi fortsætter nu en kort bid ad en landevej og kommer så ind i skoven igen. Her krydser vi en højderyg, hvis højeste punkt er Högeberg og ligger en god km N for vandrestien. Efter et par stejle bakker ned og op når vi til sidst frem til en grusvej der i magelig hældning fører ned over skrænten mod Dals Rostock, som ligger lige på kanten af Vänernsletten, 16km. Straks vi kommer ind i byen søger vi ned mod sletten, krydser jernbanen og vandrer sydpå langs denne. Få hundrede meter udenfor byen møder vi den gamle jernbanetracé mod Mellerud, 17km. Man ser tydeligt jernbanedæmningen hvor den på en bro har ført over vejen, og vi stiger op på denne og følger den østpå. Højt hævet over terrænet vandrer vi nu ad en god grussti tværs over Kolungen frem til Östevatten, 19km. Stien fører nu i terræn mellem småskove og marker, og en km længere fremme finder man flere gode lejrmuligheder blandt de mange skovbryn, 20km.

Dag 5    Elofskärr - Mellerud, 4km

   Efter den sidste nat her i det svenske vender vi tilbage til den gamle jernbanestrækning og følger den ind mod Mellerud. Vi passerer en transformerstation og når kort efter frem til Riksväg 45, 2km, som vi krydser. På den anden side fører en mindre vej direkte det sidste stykke frem til jernbanestationen, som er denne etapes slutpunkt, 4km.

Vandret april 2004 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 11: Kungälv-Uddevalla
Sverige på langs 13: Mellerud-Rudsbyn
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Resplus - Samtrafiken / SJ
Säfflebussen
Västtrafiken
Oversigtskort Uddevalla
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs