Navigation:    
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Värmland  > Sverige på langs,
Etape 15
 Opdateret 30-09-08
13 14 15 16 17

Sverige på langs

Etape 15: Glava - Charlottenberg
Glaskogen / Pilgrimsleden / Kyrkleden

104 km, 7 dage
Et af de mest interessante naturområder i Värmland er Glaskogen, der samtidig glimrer ved at have egnens største naturreservat. Glaskogen er kendt for sine vidtstrakte og uberørte skovområder, afvekslende med klippepartier og flere store søer. Trods afsondretheden er området udbygget med et vidt forgrenet net af vandrestier og talrige vindskydd undervejs, og byder derfor på gode muligheder for at tilrettelægge en rundvandretur i området. Til gengæld forventes det også at man erlægger en dagsafgift på p.t. SEK 25,- når man besøger reservatet. Centralt i Glaskogen ligger Lenungshammar, der derved er udgangspunkt for de fleste vandringer her, ligesom man også her finder naturreservatets hovedkontor. Desværre er både Lenungshammar og Glaskogen generelt temmelig vanskelig at nå med offentlig transport, hvorfor man med fordel kan slå denne etape sammen med etape 14 til en samlet 165 km lang rute tværs gennem reservatet og tilstødende områder, stadig uden at berøre Lenungshammar. Jeg har dog her valgt at give mulighed for at dele vandreturen gennem Glaskogen op i to dele, dels en første del der fører fra Rudsbyn til Glava, og dels denne etape, der fører resten af vejen mod Charlottenberg.

Knap halvdelen af ruten - primært i Glaskogen - forløber ad skovstier, mens resten af ruten overvejende forløber ad skovveje eller mindre befærdede biveje. Langt det meste af ruten benytter sig undervejs af tre til dels markerede vandrestier: først 22km gennem Glaskogen fra Knållsviken til Nedre Greåna (dag 1-3), videre 35km ad Pilgrimsleden fra Södra Yxesjön til Skillingmark (dag 3-5) og endelig 19km ad Kyrkleden fra Skillingmark til Valfjället (dag 5-6). De resterende 28km er umarkeret.
Kort: Gröna kartan blad 11C SV & NV Arvika og 11B SO & NO Koppom.


På vej mod Asketjärnet.
Henrejse

Fra København med eksprestog eller Säfflebussen til Karlstad via Göteborg, hvorfra regionaltog kører i timedrift til Arvika, samlet rejsetid hertil ca. 8 timer plus skiftetid. I Arvika er der allehånde indkøbsmuligheder i den store Coop, der ligger 300m W for stationen. For flyrejsende er det muligt at købe benzin i farvehandelen overfor. Fra Arvika kører fra tid til anden bus til Glava, men en mere praktisk løsning vil være at tage taxa til Glava, der på denne strækning kører med faste takster. Taxaen bestilles på telefon 0570-42032. Alternativt har Skyways også indtil flere direkte flyvninger fra København til Karlstad, hvorfra man i Kil fanger toget mod Arvika.
Find køreplan her ... eller her ... eller her


Dagsetaper

Dag 1: Glava - Sitjärn, 10km
Dag 2: Sitjärn - Stora Abborrtjärnet, 14km
Dag 3: Stora Abborrtjärnet - Nässjön, 17km
Dag 4: Nässjön - Vadjungen, 15km
Dag 5: Vadjungen - Asketjärnet, 21km
Dag 6: Asketjärnet - Intaket, 22km
Dag 7: Intaket - Charlottenberg, 5km


Hjemrejse

Fra Charlottenberg kører flere gange dagligt regionaltog til Karlstad, hvor man skifter til intercitytog til Katrineholm, hvorfra intercity- eller eksprestog kører til København. På vej mod Karlstad kan man også stå af i Kil, hvorfra der kører tog til København via Göteborg, samlet rejsetid i begge tilfælde cirka 8 timer. Herudover kan man fra Karlstad også vælge at flyve med Skyways direkte til København, eller tage en af de to daglige Säfflebusser til København med skift i Göteborg, disse bussers afgangstider er dog sjældent praktiske.
Find køreplan her ... eller her ... eller herTurbeskrivelse

Dag 1    Glava - Sitjärn, 10km

   Uanset om man ankommer til Glava med bus eller taxa står vi af lidt syd for kirken, ved en ICA nær vejkrydset mellem hovedvejen og landevejen mellem Berga og Glava Glasbruk. Vi vandrer nu vestpå ad landevejen, der går opad det meste af vejen, og når efter små seks km Knållsviken, hvor vi møder Etape 14, der kommer op fra Rudsbyn. Vi fortsætter ad landevejen gennem det lille bysamfund omkring Glava Glasbruk, 7km, og fortsætter langs med søen til vejens ende ved en vendeplads, hvor der indtil 1940'erne lå et dampdrevet, senere turbinedrevet savværk. Her kommer vi atter ind i naturreservatet, og vi følger en markeret sti op til Sitjärn, hvor vi finder vores første overnatningsplads med vindskydd og bålplads, 10km.

Dag 2    Sitjärn - Stora Abborrtjärnet, 14km

   Fra Sitjärn fortsætter vi ad stien op over Ol-Hanssonsåsen, hvor vi efter en første stejl opstigning kan holde en kort pause ved et par bænke, hvorfra vi kan nyde udsigten over Stora Gla inden vi fortsætter ned på den anden side til Södra Vedviken. Her forlader vi Stora Gla og vandrer mod nord til Norra Vedviken, hvor vi ved en lettere defekt vejviser holder til venstre mod Gränsjön og Hemtjärnet, 6km. Nu følger en let nedstigning til Kullerud hvorefter stien fører op på et højdedrag højt over Älgsjön. Det er rigtig fin vandring heroppe gennem halvåben skov og lynghede, og her oppe finder vi let en fin plads til frokostpausen mens vi nyder udsigten.
   Vi vandrer en god halv times tid heroppe, og begynder så nedstigningen til søen. Man bør dog vare sig for, ikke at stige for tidligt ned, og man bør derfor holde et godt øje til markeringerne. På Kallbäcksudden, en lille tange ud i søen, og med en afstikker på en lille km ligger yderligere en lejrplads, 12km, men vi fortsætter et par km mere for dagens etape. Fra Älgsjön går vandringen nu vestover og op gennem temmelig kuperet terræn. Vi krydser op over en sidste bakketop, hvorefter en kort nedstigning bringer os til den højtliggende og smukt beliggende Stora Abborrtjärnet. Her finder vi for denne korte, men noget anstrengende etape vor overnatningsplads med vindskydd, bålplads og toilet, 14km.

Dag 3    Stora Abborrtjärnet - Nässjön, 17km

   Fra overnatningspladsen følger vi stien SW med endnu en flot vandring gennem dybe og urskovslignende skovpartier frem til Basthögdtjärnet, og når herefter ved en lang nedstigning ned til Nedre Greåna, 3km. Vi er her i den nordligste del af Glaskogens naturreservat og den markerede sti fører efterhånden sydover mod vestsiden af Stora Gla. Idet vi skal videre mod nord er det derfor på tide at forlade dette sammenhængende stisystem, så fra Nedre Greåna følger vi en grusvej mod nord forbi Glassnäs og frem til landevejen mellem Sulvik og Årjäng. Her drejer vi til venstre og kort efter til højre ad en ny grusvej, 6km. Kort før Bondetorp går det atter til højre, og vi når frem til Södra Yxesjön, som vi den næste times tid skal vandre langs med. Her vil det være nærliggende at holde frokostpausen, 8km.
   Vi når op i det nordvestlige hjørne af søen og møder her Pilgrimsleden, endnu en markeret vandresti som vi i princippet skal følge de næste to-tre dage, 12km. Pilgrimsleden er dog temmelig dårligt markeret, med overgroede markeringer udelukkende på sten og klipper i terræn. Sammenholdt med den ringe benyttelse af stien, der ikke ser ud til at være vandret i 15 år, kræver det både falkeblik og indianerblod i årerne at følge Pilgrimsleden, hvor denne ikke følger traktorspor eller grusveje. Vi følger nu Pilgrimsleden mod nordvest, de første 400m kan med fordel omgås via traktorsporet i E, og vi passerer herefter forbi en afstikker af Pilgrimsleden der fører til Norra Yxesjön, og vi når til sidst ned til Nässjön med badested. Der er ingen særlige faciliteter her, men alligevel finder vi let her en fin lejrplads for natten, 17km.

Dag 4    Nässjön - Vadjungen, 15km

   Dagens etape er en forholdsvis let etape, der overvejende fører gennem et temmelig fladt landskab i Kölaälvens dalbredninger. Vi fortsætter ad stien rundt om Nässjön, og hvor eventyreren følger Pilgrimsleden over Ulvshuvdane og ind i et kraftigt kuperet område gennem Skutan med stejle bjergsider, vil den mere magelige vælge grusvejene gennem Saxebyn og Söpple. Pilgrimsleden fører ned fra højdedraget ved Korsbyn, og de to varianter mødes ved en gammel gravplads ved S-bredden af Kölaälven, og her vil det være nærliggende at holde frokostpausen, 11km. Tre km mod N ligger den lille by Koppom, hvor der er mulighed for proviantering i den lokale Konsum på torvet.
   Vi fortsætter opstrøms langs Kölaälvens østside, enten ad Pilgrimsleden lidt oppe i terrænet eller langs med floden på den gamle privatbanestrækning, der fra 1928 førte fra Arvika over Koppom til Skillingmark, indtil SJ opkøbte banen og nedlagde den i 1961. Med hyggelig vandring ad grusvejen i dalbunden eller småveje og stier lidt oppe ad bjergsiden nærmer vi os søen Vadjungen, men kort før krydser landevejen floden og fører trafikken over på dalens vestside, med undtagelse af de tunge tømmertransporter, der kun kan bæres af den gamle jernbanestrækning. Ude langs bredden af Vadjungen når vi frem til en badeplads, der byder på gode faciliteter for den kommende overnatning, da der både er bålplads, toilet og affaldsspand; læskuret ved bålpladsen er dog knap stort nok til at kunne overnattes i, 15km.

Dag 5    Vadjungen - Asketjärnet, 21km

   Efterhånden følger Pilgrimsleden i let vandring den gamle og i dag grusbelagte jernbanestrækning langs østsiden af Vadjungen, videre langs Kölaälven og frem til den næste sø Björkelången som vi når i nærheden af Kronan, 9km. Vi fortsætter nordpå ad Pilgrimsleden, øst om Björkelången og frem til Edssjön hvor Kyrkleden, endnu en markeret vandresti kommer ned ad bjergsiden fra højre, og hvor det kunne være nærliggende at holde dagens frokostpause, 15km.
   Kyrkleden er vejen videre frem, og vi følger nu denne vel markerede sti op over bjergsiden. Efter lidt højdeforskelle op og ned når vi frem til Melltjärn, 20km, hvor vi finder et par bænke, som lokker til en hvilepause. Vi modstår dog fristelsen og fortsætter til Asketjärnet hvor vi finder et dobbelt vindskydd, der tjener vort ly for natten, endvidere bålplads og ekstra læskur nede ved søbredden, 21km.

Dag 6    Asketjärnet - Intaket, 22km

   Vi fortsætter ad Kyrkleden langs bredden af Asketjärnet og forlader så søen mod øst op over bakken, med dejlig vandring gennem lyngheden, for på den anden side at stige ned til Lässerud, 5km. Den markerede sti fortsætter mod nordøst, fører rundt om det idylliske Igeltjärnet og videre mod øst forbi Gullfallet og frem til Stora Mörttjärnet, 12km, hvor vi har en sidste chance for at fylde feltflaskerne. Nu fortsætter vi ad stien ned langs østsiden af søen og vandrer så i jævn stigning op til Valfjället, der med 311,4 meters højde er det højeste punkt på denne vandretur, og hvor det vil være passende at holde frokostpausen, 13km. Valfjället lægger bakke til et skiområde om vinteren, men udsigten fra toppen over de store søer Hugn og Bysjön mere end 220 meter nede er desværre noget indskrænket på grund af træerne. Der findes ganske vist et udsigtstårn på toppen, men det er (pr. september 2008) desværre afspærret.
   Kyrkleden har sin endestation her på Valfjället, så vi følger arbejdsvejen ned fra bjerget, og efter en lang nedstigning når vi ned til Höglunda, 16km. Her fører en lysløjpe langs foden af bjerget og vi følger den mod nord gennem tungt græs til bunden af skiliften ved Valfjället skicenter med hytteby og restaurant i sæsonen, 18km. Vi kommer nu ned på en landevej, som vi følger mod nord en kilometers penge. Efter at have krydset over Delebäcken drejer vi umiddelbart før Vrångsälven til venstre ad en bivej og vandrer gennem Tälle, 20km. Vi fortsætter videre ad bivejen, der nu stiger i højden og når frem til ødegården Intaket under Opperfjäll. Her, eller ved vendepladsen umiddelbart efter, finder vi en sidste teltplads, der desværre er temmelig ringe, 22km.

Dag 7    Intaket - Charlottenberg, 5km

   Vi fortsætter ad grusvejen, der gradvist bliver dårligere og snart går over i et traktorspor. Sporet fører videre i nordlig retning og i efterhånden temmelig dårlig stand når det frem til Vålängen, 2km. Traktorsporet fører efterhånden helt i skoven, og det kan være en fordel at sætte kursen mod gårdene i Vålängen så snart man ser disse. Ved Vålängen bliver traktorsporet til en grusvej, der fører ned i dalen og op langs Vrångsälvens fos, der i dag er rørlagt til et kraftværk. Kort før vi når Riksväg 61 drejer vi til højre ad en bivej parallelt med hovedvejen og krydser Vrångsälven umiddelbart ovenfor dæmningen, 4km. Lige på den anden side af elven fører en fodsti under hovedvejen og op til det nye Hotel Charlottenberg. Vi passerer mellem hotellet og indkøbscentret til højre for, og finder på bagsiden en vej, der fører direkte frem til jernbanestationen i Charlottenberg, 5km, slutmålet for denne tur.

Vandret september 2008 med Allan HilligerInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 14: Rudsbyn-Glava
Allemansrätten
Galleri: Vandring i Värmland
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Resplus - Samtrafiken / SJ
Säfflebussen
Värmlandstrafiken
Skyways
Glaskogen
Årjäng kommune om Glaskogen
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs
Valfjället skicenter