Navigation: Quicklink   
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Syd  > Sverige på langs,
Etape 7
 Opdateret 23-06-03
5 6 7 8 9
Jällunden

Sverige på langs

Etape 7: Skeen - Unnaryd - Smålandsstenar
Ljungby-Bolmenmarschen / Jälluntoftaleden

92km, 5 dage
Denne etape bringer os op gennem det vestlige Småland, og karakteristisk for denne etape er de mange store søer vi passerer undervejs. En pæn del af etapen står i Bolmens tegn, idet vi vandrer langs med syd- og vestbredden af denne sø. Bolmen er med 184 kvadratkilometer Sveriges 10.største sø, men under afslutning af istiden var søen fem gange større og havde nærmest karakter af et indhav. Efter Bolmen stifter vi også bekendtskab med to andre store søer, nemlig Unnen og Jällunden. Sidst på etapen bliver søerne mindre i takt med at vi langsomt stiger i højden, og vi møder her til slut de første højmoser. Etapen slutter ved byen Smålandsstenar i Nissans brede floddal. Nissan udspringer ved Taberg syd for Jönköping og munder ud i Kattegat ved Halmstad.

På hele etapen benyttes almindelig offentlig vej eller sti. Under den første halvdel af etapen følger ruten i et vist omfang Ljungby-Bolmen marschen, en vandresti der er markeret med hvide skilte ved vejforgreninger, og senere følges nær Jälluntofta en kort bid sti af Jälluntoftaleden, der dog ikke er markeret.
Kort: Gröna kartan blad 4D NV Markaryd, 5D SV Värnamo og 5D NV Värnamo.

Broen mellem Lillesjön og Jällunden er essentiel for at kunne vandre øst om Jällunden.
Broen mellem Lillesjön og Jällunden er essentiel for at kunne vandre øst om Jällunden.

Henrejse

Fra Helsingborg med tog til Halmstad, herfra kører flere gange dagligt bus i retning af Ljungby og Alvesta, hvor man står af i Skeen (i køreplanen søges på tider for holdeplads Petersburg); samlet rejsetid omkring 2 timer plus skiftetid i Halmstad. Alternativt kører eksprestog i totimersdrift fra Malmö til Alvesta, hvorfra man kan tage bussen i den modsatte retning. Ad denne rute er rejsetiden ca. 2½ time fra Malmö plus skiftetid i Alvesta.
Find køreplan her


Dagsetaper

Dag 1: Skeen - Norrnäsudd, 11km
Dag 2: Norrnäsudd - Lindsborg, 23km
Dag 3: Lindsborg - Korpakullen, 25km
Dag 4: Korpakullen - Hallasjön, 21km
Dag 5: Hallasjön - Smålandsstenar, 12km


Hjemrejse

Fra Smålandsstenar kører regelmæssigt regionaltog til Halmstad, herfra videre med intercitytog eller eksprestog til Helsingborg, samlet rejsetid knap 2 timer plus skiftetid i Halmstad.
Find køreplan herTurbeskrivelse

Dag 1    Skeen - Norrnäsudd, 11km
   Denne etape tager sin begyndelse i Skeen ved riksväg 25. Den første lille kilometer vandres tilbage ad stien langs stranden af Bolmån som vi fulgte ved afslutningen af etape 6, men ved vejkrydset i Haga drejes til højre i stedet for at fortsætte ligeud. Vi fortsætter mod nord et par km indtil vi ved et vejkryds drejer til venstre og når frem til Piksborg hvor vi møder Ljungby-Bolmenleden, 5km.
   Piksborg var en gammel middelalderborg hvor kongens skatteopkræver i sin tid holdt til. Under Engelbrektskrigen i 1400-tallet blev borgen stormet af de lokale bønder og brændt ned til grunden. I dag står kun en ruin tilbage. Ved Piksborg møder vi også resterne af den nedlagte jernbane mellem Halmstad og Karlstad via Bolmen og Vislanda. Spor og sveller er for længst fjernet, og over den gamle jernbanebro krydser vi Bolmens sydligste fjord til vestsiden.
   Umiddelbart på den anden side drejer vi til højre, forlader Ljungby-Bolmenleden og passerer mellem Fiskaremossen og Hangeviken. Endnu et højresving bringer os ud mod Norrnäsudd, en smal landtange som strækker sig et par km mod nordøst ud i Bolmen. Spidsen af odden er et naturreservat, og lige før nationalparksgrænsen indbyder et par lysninger i skoven til overnatning, 11km. En fin kort aftenspadseretur fører herfra til spidsen af odden.

Dag 2    Norrnäsudd - Lindsborg, 23km
   Vi vandrer tilbage langs vestsiden af Norrnäsudd og forlader efter et par km den fælles sti vi kom ad dagen før. Vi når atter frem til Ljungby-Bolmenleden og den gamle jernbanestrækning, som vi følger nord om Byholma Flygplats til den gamle Byholma station, 7km. Her drejer vi skarpt til højre og følger en skovvej, tilsyneladende en gammel stikbane, frem til bredden af Bolmen. Her finder man rester af en lille havn samt en større fabriksbygning, der for længst er forfaldet til en ruin. Nogle hundrede meters vandring langs søbredden fører frem til en sidevej, hvorfra man let når landevejen og Torarp, 10km. Hele tiden med kig til Bolmen på vor højre hånd fortsætter vi ad landevejen, passerer landsbyerne Norlid og Hult, og når frem til Hultaviken, 14km, hvor det vil det være passende med en frokostpause.
   Vi når frem til Odensjö, 16km, som kan føre sit navn tilbage til den gamle asatro. Her findes en lille købmand samt et udmærket badested, men tidspunktet taget i betragtning er det nok bedst at gå videre. Inden vi forlader byen kan vi nyde udsigten til Bolmsö otte kilometer ude i søen.
   Vi følger nu landevejen ind i landet i retning mod Unnaryd, men allerede efter en km drejer vi mod højre ned ad en skovvej for ad små skovveje og stier at nå frem til landsbyen Vret, 21km. Her eller ved den følgende gård kan der sandsynligvis skaffes vand til natten. Kort efter er vi tilbage på landevejen mod Unnaryd og når efter halvanden km frem til Lindsborg ved Unnens udløb i Bolmen, 23km. Ved en privathytte et par hundrede meter fra landevejen og ved bredden af Bolmen tænkes overnatningen at finde sted.

Dag 3    Lindsborg - Korpakullen, 25km
   Efter Lindsborg krydser vi åen mellem Unnen og Bolmen, reguleret med en dæmning, forlader kort efter Ljungby-Bolmenleden og lægger så småningom Bolmen bag os. Efter Karsnäs, 3km, når vi for første gang frem til Unnen, en anden af de mange store søer her i området. Vi passerer gennem Bedjarör, 6km, en gammel hellig gravplads med mange røser tilbage fra bronzealderen. Kort efter forlader vi landevejen og drejer mod venstre for ad en bivej at nå frem til Stenshultaudden, 8km. Herfra ad fine små skovstier langs Unnens bred forbi Vallsnäs og Ropareudden, begge med badeplads, og frem til Unnaryd, 12km.
   I Unnaryd findes righoldige muligheder for at proviantere og købe ind. Butikken Nissadalens Konsumtionsförening er 'håndkøbsudsalg' for Systembolaget i Värnamo, bestillinger skal foretages senest dagen før på telefon 0371-600 01. Der er endvidere busforbindelse med omverdenen. Her holdes frokostpausen.
   Vi forlader Unnaryd og Unnen mod vest ad små stier. En del af disse er dog en lysløjpe, så hvis der ligger sne må man vælge bivejen i stedet. Vi følger bivejen til Fjällandsnäs ved søen Fjällen, 17km, og videre til Skälsarp, 19km.
   Ad små stier begiver vi os nu ud i Bälsmosse. Denne mose er et par kvadratkilometer stor, og knap 700m må vi finde vor egen vej i stiløst terræn. Skoven er forholdsvis let fremkommelig, men kompasset er essentielt for at finde vej. På den anden side krydser vi en landevej og når frem til landsbyen Vare, hvor vi sandsynligvis kan tanke vand, 25km. I udkanten af landsbyen, ved Korpakullen, slår vi lejr for natten.

Dag 4    Korpakullen - Hallasjön, 21km
   Fra Korpakullen fortsætter vi en kilometers penge ad bivejen mod Hässlehult, men drejer så mod venstre og når ned til landsbyen Hult ved bredden af søen Jällunden, som vi skal følge det meste af dagen. Ad små skovveje og stier langs søbredden følger her et meget flot afsnit gennem en vild og øde natur. Halvvejs igennem passeres udløbet fra Lillesjön over en simpel træbro; denne bro er essentiel og kan kun med stort besvær omgås. På den anden side af broen bliver stien hurtigt bredere, bliver til en kørevej og fører frem til Jälluntofta, 8km. I landsbyen drejer vi til venstre og fortsætter ad de små veje langs med søen. Ved Skogsdal, 11km, vandrer vi langs søbredden for sidste gang, og det vil være nærliggende at holde frokostpausen her.
   En sti, senere skov- og bivej fortsætter ind i skoven og vi når atter den landevej vi forlod ved Jälluntofta. Følger den en god kilometer og holder så mod venstre for at nå landevejen mellem Skeppshult og Kångerstad, 15km. Atter en gang drejer vi til venstre og følger nu landevejen over tre kilometer.
   I et T-kryds nær toppen af en bakke forlader vi landevejen og stiger ad en skovvej stejlt ned i en dalsænkning. Vi følger nu dalsænkningen frem til Vimmelstorp, 20km, hvor vi nok kan tanke vand for natten. Lejrpladsen ligger en lille km herfra, ved bredden af Hallasjön.

Dag 5    Hallasjön - Smålandsstenar, 12km
   Vi forlader Hallasjön og når ad en lille bivej gennem en lysåben skov frem til Tronebo, 3km. Herfra straks til højre ad skovveje frem til gården Stjärnelid. Nu følger vi en bivej op over et plateau med flere små højmoser indtil vi når frem til Hallaberg.
   Denne lille top er med 231 meters højde rutens højeste punkt og nås ved et par minutters opstigning gennem skoven fra bivejen. Bakkens øverste parti er (pr. 2001) nyfældet skov, og der er fra højeste punkt en fremragende udsigt ned over Nissadalen mod denne etapes slutpunkt, Smålandsstenar på den anden side af floden, samt højdedragene på den anden side.
   Vi vender tilbage til bivejen, der bringer os de 90 meter ned i dalen, som vi når ved Fållinge, 11km. Her møder vi riksväg 153 fra Värnamo som vi følger den sidste km til jernbanestationen i Smålandsstenar.

Vandret april 2001 med Morten Behr og Lisbeth NysomInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 6: Markaryd-Skeen
Sverige på langs 8: Smålandsstenar-Tranemo
Allemansrätten
Blog 24.09.08: Nye svenske landkort
Eksterne links:

Tågplus - Samtrafiken / SJ
Buskøreplaner Kronoberg/Småland
Systembolaget
STF - Mer av Sverige
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs