Navigation:    
Start  >  Vandring  >  Sverige  >  Värmland  > Sverige på langs,
Etape 17
 Uploaded 06-07-11
15 16 17 18 19

Sverige på langs

Etape 17: Torsby - Ransby
Hovfjällsleden / Nyskogaleden / Nordvärmlandsleden

99 km, 7 dage
Efter de mange etaper i den videre vej mod nord er jeg i den nordlige Värmland nået frem til de mere øde områder, da det nu ikke længere er givet at man møder et menneske hver dag. Ganske vist er det stadig let at begive sig fremad, da de solide grusveje er lette at gå på, men det er klart at disse grusveje er bygget til tung skovarbejdertrafik, selv om de tydeligvis også dækker et lokalt transportbehov. Der er stadig et pænt udvalg af vandrestier, men disse går i overvejende grad øst-vest, og er derfor ikke så anvendelige når vi skal vandre mod nord. Her i den nordlige del af Värmland begynder der også så småt at komme buler i landskabet. Terrænet, som længere sydpå knap løfter sig op over 300 meters højde stiger nu pludselig til højplateauer i 400 meters højde og bjergtoppe over 500 meter, med Branäsbergets 568 meter som det højeste.

Undervejs benytter denne rutebeskrivelse sig af tre markerede stier, og selv om der ofte er mulighed for at vælge alternative ruter over grusveje eller traktorspor, er dette ikke altid tilfældet. 38,9 km forløber ad Hovfjällsleden (dag 1-4), 1,8 km forløber ad Nyskogaleden (dag 4-5), og endelig 2,0 km ad Nordvärmlandsleden (dag 7). Størsteparten af disse 42,7 km på vandresti forløber ad stier gennem skoven, mens en mindre del går ad grusveje. De resterende 56,3 km hvor vi ikke vandrer på de markerede stier går ruten ad grusveje eller traktorspor gennem skoven, og kun enkelte steder kommer vi ud på landevejene. På de første fire planlagte overnatningspladser vil der være tilgang til en form for vindskydd, dog er der ikke vindskydd sidst på turen, hvorfor minimum en bivuaksæk vil være en god ting.
Kort: Terrängkartan 1:50.000, blad 624 Uddheden, 634 Östmark 644 og 645 Lima.På vej mod Mjögsjön.

Henrejse

Fra København med eksprestog til Karlstad via Göteborg eller Mjölby/Hallsberg, hvorfra regionaltog kører flere gange dagligt til Torsby, samlet rejsetid hertil ca. 9 timer plus skiftetid. Oftest vil det dog være nærliggende at flyve, hvorved den samlede rejsetid kan reduceres til godt 5 timer. Enten kan man flyve med Skyways, der i sommerperioden har indtil flere direkte flyvninger fra København til Karlstad, hvorfra man i Kil fanger toget mod Torsby, eller også kan man med SAS flyve til Arlanda udenfor Stockholm, hvorfra Nextjet flyver direkte til Torsby.
Find køreplan her ... eller her ... eller herDagsetaper

Dag 1: Torsby - Mjögsjön, 12km
Dag 2: Mjögsjön - Hovfjället, 14km
Dag 3: Hovfjället - Rattsjön, 14km
Dag 4: Rattsjön - Säterberg, 20km
Dag 5: Säterberg - Ljusnan, 18km
Dag 6: Ljusnan - Milbäcken, 14km
Dag 7: Milbäcken - Ransby, 11kmHjemrejse

Fra Ransby er der flere muligheder, på hvilken man kan returnere til København. Med bus og tog tager rejsen typisk 10-11 timer, hvorfor man oftest vil vælge at tilbagelægge en del af rejsen med fly til Kastrup, enten med Nextjet fra Torsby via Arlanda eller med Skyways fra Karlstad, hvorved den samlede rejsetid kan nedbringes til omkring 6 timer.
Find køreplan her ... eller her ... eller her
Turbeskrivelse

Dag 1    Torsby - Mjögsjön, 12km
   Fra Torsby station krydser vi jernbanen nordpå ad Järnvägsgatan og stiger straks op i terrænet mod Valberget. Vi krydser hovedvej E45 på en bro, og drejer kort efter til højre og når frem til en vendeplads, 2km. Her begynder et system af lysløjper under Valberget, og vi følger disse mod N forbi en skydebane frem til startpunktet for Hovfjällsleden, 2,5 km. Nu fortsætter vi ad denne markerede sti, der efter en km når frem til en grusvej, hvor vi møder tilgangen fra Torsby flyveplads, 3,5 km.
   Fra Torsby flyveplads følger vi fra terminalen vejen mod N langs med startbanens vestside, og efter en km stiger den op i bakkerne og når frem til Hovfjällsleden, hvor vi møder tilgangen fra Torsby station, 2,7 km.
   Nu fælles videre. Hovfjällsleden fortsætter ad grusvejen til en vendeplads, 4 km fra flyvepladsen, hvor den bliver en sti, der gradvist stiger ned til Mjögsjöbäcken og Södra Ängtjärn hvor ruten kortvarigt når ud på en anden grusvej. Kort efter fører stien op over en udløber af Lilltjärnsberg og stiger så atter ned til grusvejen nær Mjögsjön, 10km. Ruten følger nu grusvejen ud langs søens østbred, og i nordenden af søen finder vi et primitivt vindskydd ved vejkanten, der giver os ly for natten, 11km fra Torsby flyveplads. Alternativt findes udmærkede teltpladser lige ned til søen.

Dag 2    Mjögsjön - Hovfjället, 14km

   Fra vindskyddet fortsætter vi ad Hovfjällsleden, til at begynde med ad skovveje, men efter en god km går skovvejen over i en sti, der fører op over Björnberget inden stien på bagsiden fører ned til Översjön, 5km. Få hundrede meter herfra, i sydenden af søen, ligger et vindskydd af klassisk type, men vi fortsætter nordpå mod Hovfjället. Stien kommer kort efter frem til Översjötorp, hvor den fortsætter ad en skovvej frem til Kajshöjden, hvor den atter bliver en sti, 7km. Stien holder stort set højden tværs over Kajshöjdens stejle vestflanke og stiger så langsomt ned til Rinttorp, 11km. Her krydser vi en grusvej, stiger op over den sydlige udløber af Tommesberget på et traktorspor, og sætter så kursen ad en utydelig sti mod øst, direkte mod Hovfjället. Vi når frem til en grusvej, der danner grænse til Hovfjällets naturreservat, og stien bliver nu væsentlig bedre. Vi vandrer kort mod syd over Hallbäcken, inden stien fortsætter op til Bondfuggestorp, 14km. Bondfuggestorp er et knudepunkt for stierne i den vestlige del af reservatet, og hytten her er indrettet som offentlig tilgængelig raststue. Her finder overnatningen sted.

Dag 3    Hovfjället - Rattsjön, 14km

   Tre stier fører videre herfra mod NE, E og SE, men i dette oplæg vælger vi den der fører mod NE, og munder ud umiddelbart nord for toppen af Hovfjället, hvorfra man ad adgangsvejen vandrer det sidste stykke til toppen, der med 542 meters højde er det højeste punkt på denne dags etape, 2km. Fra toppen passerer vi nu forbi radiomasten og stiger så ad stien mod SE ned over bjerget. Efter ca. 700m deler stien sig i en gren mod E og en mod S, og vi vælger den venstre, og følger stien mod øst, 3km. Stien fører ned over to stejle klippepartier og det første klippeparti er ganske stejlt og kræver sin mand sine steder, uden at det dog bliver til direkte klatring. Vi omgår nu en tredie klipperyg i syd, hvor stien deler sig. Den venstre gren fører op over den tredie klipperyg, men vi fortsætter ad den højre, der fører ud til Hovfjällets østskrænt. Kort efter deler stien sig igen, og den højre gren stiger ned fra fjeldet mod Överbyn mens den venstre bliver oppe på fjeldet, markeret gult, 4km. Vi vælger den venstre, der det næste stykke tid følger Hovfjällets østflanke mod N, med stedvis udsigt mod dalgangen langt nede. Heroppe passerer vi et meget lille vindskydd, der dog kun kan tjene som nødly, da der kun lige er plads til 2-3 personer siddende i hug på gulvet; yderligere er der ikke vand ved dette sted, 6km. Vi fortsætter mod N og NW, og snart deler stien sig igen, 7km. Den højre gren er en blindgyde, der dog fører ned og op til et udsigtspunkt på toppen af Åstebyhöjden, og har man lyst og vejret er fint kan man med fordel aflægge dette udsigtspunkt et besøg (ekstra 4km retur). Ellers fortsætter vi ad den venstre gren, som går lidt op og ned inden den stiger op til Hovfjällets NW-udløber. Her munder stien ud i et T-kryds, hvor vi drejer til højre og kort efter når frem til Hovfjällets adgangsvej ca. en km nedenfor det sted vi nåede op til samme morgen, 9km. Vi krydser nu denne adgangsvej og begynder den lange nedstigning fra Hovfjället. Vi stiger ned langs Råbäcken, kommer efterhånden ud af naturreservatet og går en stund langs en højspændingskorridor før vi når de første huse ved Höjden, 12km. Nedstigningen fortsætter rundt om Flyberget, og vi når sluttelig ned til Rattsjön, hvor vi ude langs bredden finder Hovfjällsledens sidste vindskydd, hvor overnatningen er planlagt, 14km. Vindskyddet kan ikke ses fra Hovfjällsleden, men der går en blåt markeret Skov-info sti over til vindskyddet.

Dag 4    Rattsjön - Säterberg, 20km

   Efter at have vendt tilbage til Hovfjällsleden vandrer vi den sidste stump af Hovfjällsleden frem til den munder ud i en mindre bivej kort før Rattsjöberg, 1km. Vi fortsætter nordpå ad bivejen gennem Rättsjöberg frem til et markant vejkryds nede ved Mangslidälven, 6km. Afsnittet frem til Mangslidälven er ganske flot, da ruten her går gennem en flot lysåben skov uden nævneværdig underskov, men efter vejkrydset bliver ruten noget mere ensformig og væsentlig mindre interessant. Vi krydser den tværgående landevej og fortsætter ad grusvejen op over bakken i W frem til et T-kryds hvor vi bliver på vestsiden af elven. I den følgende vejgaffel holder vi til højre og vandrer op langs med elven indtil vejen atter deler sig, 9km. Vejen videre op langs elven fører op til dæmningen ved Mangen hvor den ender blindt, så vi vælger den venstre vej, der fører vestpå op gennem en sidedal. Vi passerer det lille torp Kylla og drejer kort efter mod nord ad en anden grusvej, 11km. Grusvejen krydser en bæk mod N og fører så ned til søen Mangen, hvor vi kort før den lille hytte ved Kurra finder en lille bådeplads, der byder sig til med en frokostpause, 12km.
   Vi passerer Kurra og fortsætter nordpå ad grusvejen. Vi passerer de tidligere torpe Halvardstorp og Klasko og når så frem til resterne af torpet Kvisten, hvor vi møder Nyskogaleden, 18km. Denne vandresti kommer fra Ambjörby i Klarälvsdalen og fører vestpå, hvor den sammen med Mattilaleden fanger Finnskogsleden ved norskegrænsen. Vi stiger nu op ad stien mod NW og kommer efter 1,5 km opstigning frem til et gammelt vindskydd ved resterne af torpet Säterberg, hvor vi slår lejr for natten, 20km. Der er ikke toilet på stedet, derimod leverer et vandhul ved en gammel brønd det vand vi har brug for.

Dag 5    Säterberg - Ljusnan, 18km

   Fra vindskyddet ved Säterberg stiger vi ned mod W og når kort tid efter frem til en skovvej, hvor vi forlader Nyskogaleden. Vi følger nu denne skovvej nordpå og kommer ned til Mangslidälven ved Hakaso, 3km. Vi krydser elven og går lidt mod syd ad en anden skovvej, hvorefter vi drejer til venstre, 3,5 km, op over en højderyg. Denne skovvej fører frem til landevejen mellem Nyskoga og Bjurberget, hvor vi drejer til venstre mod NW, 7km. Denne landevej er noget kedelig, men en del af strækningen er det muligt at følge et gammelt hjulspor langs vejens venstre side i stedet. Efter to km drejer vi til højre ad en grusvej, der fører os forbi Bockmyren og Kringsberget og efterhånden ind i Ljusnans dalgang. Ud for Digerberget går en stikvej fra til højre, der dog ender blindt, 15km, hvorfor vi blot fortsætter mod NW. En lille time senere når vi frem til en bro over Ljusnan. Umiddelbart før broen ligger en overdækket grillplads på højre hånd. Grillpladsen er privat og har ingen siddepladser, men der er toilet og en stor græsplæne, velegnet til bivuakering, 18km.

Dag 6    Ljusnan - Milbäcken, 14km

   Vi fortsætter mod NW ad grusvejen og passerer snart efter en stikvej, der går mod højre og over til Likenäs. Vi fortsætter dog ligeud, og passerer senere en stikvej på venstre hånd, 2km. Denne stikvej vil over flere km have sit eget forløb på den anden side af floden, men da den ender blindt bliver vi her på solsiden. Ljusnan danner her et større moseområde i dalbunden, og vi passerer mellem dette moseområde og en klipperyg, der afgrænser Gresjön længere i øst, og som også har sin egen stikvej, 5km. Vi når frem til nordenden af moseområdet, hvor grusvejen nu deler sig, 8km. Her ligger endnu en stor overdækket grillplads med masser af bænkeplads. Pladsen er velegnet til overnatning, men vi nøjes dog med at indtage frokosten her. Vejen ligeud fører vestpå til Råinjärv og Kindsjön, mens den højre fører mod Branäs. Vi vælger derfor den højre arm og forlader nu Ljusnans dalgang. Vi passerer endnu en stikvej på højre hånd, men da den ender blindt fortsætter vi blot lige ud, 9km. Vi krydser over højplateuet, og på den anden side af passet stiger vi efter et serpentinsving langsomt ned på den anden side. Vi er nu på vej ned til Klarälven, der nok er den mægtigste flod i Värmland. Floden kommer fra Norge, hvor den er kendt under navnet Trysil, og er internationalt kendt for sit udfordrende kanovand. Vi når frem til Milbäcken, hvor der er mulighed for at lægge lejrpladsen, inden vi kommer for tæt på dalen og trafikken til Branäsberget, 14km. Hvis man på forhånd har besluttet sig at gå over Branäsberget den følgende morgen vil jeg dog anbefale at man fortsætter frem til Bumyren, 4km længere fremme.

Dag 7    Milbäcken - Ransby, 11km

   Fra lejrpladsen fortsætter vi mod NE ad grusvejen, og kort efter når vi den stikvej, der fører op til Branäsberget, 1km. Hvis vi har rigeligt med tid anbefaler jeg at følge denne stikvej forbi Bumyren, 4km, og op til toppen, 8km, det sidste stykke vej gennem udstrakte hyttebyer. Branäsberget er et større skiområde om vinteren, og derfor ikke nogen speciel nydelse at vandre hen over om sommeren, men det er rutens højeste punkt, og der er en flot udsigt over Klarälvsdalen deroppefra. På Branäsberget begynder Nordvärmlandsleden, og blå markeringer fører ned fra toppen mod N. De blå markeringer afløses gradvist af de velkendte orange markeringer, og ad en stejl skovsti (temmelig glat og smattet efter regn) stiger vi ned i bunden af Klarälvsdalen og opstrøms langs floden frem til en bro over Klarälven, 10km. Vi krydser floden og kommer straks ind i Ransby, hvor vi ved hovedvej 62 finder busstoppestedet, 11km. Hvis man har en tidlig afgang fra Ransby kan man fra ovennævnte stikvej alternativt fortsætte ad grusvejen, der fører direkte ned til føromtalte bro, hvilket er en væsentligt lettere rute, og hvorved man sparer ca. fem kilometer.

Vandret juni 2011 soloInterne links:

Sverige på langs
Sverige på langs 16: Charlottenberg-Torsby
Allemansrätten
Eksterne links:

Resplus - Samtrafiken / SJ
Säfflebussen
Värmlandstrafiken
Skyways
Nextjet
Debatforum på Utsidan om Sverige på langs